Rozsudek Tribunálu (šestého senátu) ze dne 16. května 2019

KID-Systeme GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie SKYFi – Starší slovní ochranné známky Evropské unie a národní slovní ochranné známky SKY – Relativní důvod zamítnutí – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Totožnost produktů a služeb – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 94 nařízení 2017/1001 – Skutečné užívání starší ochranné známky – Článek 47 odst. 2 a 3 nařízení 2017/1001 – Přerušení správního řízení – Pravidlo 20 odst. 7 písm. c) nařízení (ES) č. 2868/95 [nyní čl. 71 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/625] – Zneužití pravomoci – Právo na spravedlivý proces – Článek 47 Listiny základních práv – Ústní řízení před odvolacím senátem – Článek 96 nařízení 2017/1001

Věc T-354/18


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek
ECLI:EU:T:2019:333
16/05/2019 KID-Systeme v. EUIPO - Sky (SKYFi)
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žaloba (Úř. věst.)
13/07/2018 KID-Systeme v. EUIPO - Sky (SKYFi)
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

dosud nezveřejněný/á (Všeobecná sbírka - Část "Informace o nezveřejněných rozhodnutích")

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 06/06/2018

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

16/05/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 268, 30.07.2018, s.45

Jména účastníků řízení

KID-Systeme v. EUIPO - Sky (SKYFi)

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

  • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví
  • - Ochranné známky

Řízení a výsledek

  • Žaloby na neplatnost : zamítnutí ve věci samé

Soudní kolegium

sixième chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Papasavvas

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

  • angličtina

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace