Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 19ης Σεπτεμβρίου 2019

Unifarco SpA κατά Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπόθεση T-359/18


Πάνω μέρος σελίδας Έγγραφα της υποθέσεως
Έγγραφο Ημερομηνία Ονόματα των διαδίκων Θεματική κατηγορία Curia EUR-Lex
Απόφαση
ECLI:EU:T:2019:626
19/09/2019 Unifarco κατά EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Κείμενο EUR-Lex Δίγλωσσο κείμενο EUR-Lex
Απόφαση (Ενημέρωση)
ECLI:EU:T:2019:626
19/09/2019 Unifarco κατά EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Προσφυγή (ΕΕ)
20/07/2018 Unifarco κατά EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)
Πάνω μέρος σελίδας Νομική ανάλυση της αποφάσεως ή της υποθέσεως

Συλλογή της Νομολογίας

έχει δημοσιευθεί στην ψηφιακή Συλλογή (Γενική Συλλογή - μέρος: "Πληροφορίες σχετικά με τις μη δημοσιευόμενες αποφάσεις και διατάξεις")

Αντικείμενο

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχέδιο συστηματικής κατατάξεως

1.
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.04 διαδικασία και ένδικες διαφορές
        4.11.03.04.03 Διαδικασία προσφυγής
          4.11.03.04.03.02 Προσφυγή ενώπιον του δικαστή της Ενώσεως
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.04 διαδικασία και ένδικες διαφορές
        4.11.03.04.03 Διαδικασία προσφυγής
          4.11.03.04.03.02 Προσφυγή ενώπιον του δικαστή της Ενώσεως
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.04 διαδικασία και ένδικες διαφορές
        4.11.03.04.03 Διαδικασία προσφυγής
          4.11.03.04.03.02 Προσφυγή ενώπιον του δικαστή της Ενώσεως
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.03 άλλα ζητήματα ουσιαστικού δικαίου
        4.11.03.03.02 Ουσιαστική χρήση του σήματος
          4.11.03.03.02.01 Έννοια και κριτήρια εκτιμήσεως
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.02 Κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα
          4.11.03.02.02.00 Γενικά ζητήματα
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.02 Κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα
          4.11.03.02.02.01 Ενδιαφερόμενο κοινό
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.07 Εξετασθέντα σημεία
          4.11.03.02.07.02 Κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα
            4.11.03.02.07.02.01 Λεκτικά σήματα των οποίων ζητείται η καταχώριση
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.02 Κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα
          4.11.03.02.02.02 Ομοιότητα μεταξύ των προϊόντων ή των υπηρεσιών
4 Εσωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  4.11 Προσέγγιση των νομοθεσιών
    4.11.03 Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
      4.11.03.02 σχετικοί λόγοι απαραδέκτου
        4.11.03.02.02 Κίνδυνος συγχύσεως με προγενέστερο σήμα
          4.11.03.02.02.03 Ομοιότητα μεταξύ των σημάτων


Παραπομπές στη νομολογία ή τη νομοθεσία

Σκέψεις που παραθέτουν

Διατακτικό

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Προτάσεις

Πληροφορία μη διαθέσιμη


Ημερομηνίες

Ημερομηνία καταθέσεως του εισαγωγικού της δίκης δικογράφου

  • 11/06/2018

Ημερομηνία των προτάσεων

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία της επ’ακροατηρίου συζητήσεως

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Ημερομηνία δημοσιεύσεως

19/09/2019


Παραπομπές

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Εισαγωγή της υποθέσεως: ΕΕ C 276 από 06.08.2018, σ.53

Ονόματα των διαδίκων

Unifarco κατά EUIPO - GD Tecnologie Interdisciplinari Farmaceutiche (TRICOPID)

Επιστημονικός σχολιασμός

Πληροφορία μη διαθέσιμηΑναλυτικά στοιχεία της διαδικασίας

Δικαστήριο που υποβάλλει το προδικαστικό ερώτημα

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Θεματική κατηγορία

  • Πνευματική, βιομηχανική και εμπορική ιδιοκτησία
  • - Σήματα

Σχετικές διατάξεις εθνικού δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Σχετικές διατάξεις διεθνούς δικαίου

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Διαδικασία και αποτέλεσμα

  • Προσφυγή ακυρώσεως : απόρριψη επί της ουσίας

Δικαστικός σχηματισμός

première chambre (Tribunal)

Εισηγητής δικαστής

Pelikánová

Γενικός Εισαγγελέας

Πληροφορία μη διαθέσιμη

Γλώσσα(ες) διαδικασίας

  • ιταλική

Γλώσσα(ες) των προτάσεων

    Πληροφορία μη διαθέσιμη