Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 23 mei 2019

KPN BV tegen Europese Commissie

Mededinging – Concentraties – Nederlandse markt voor televisie- en telecommunicatiediensten – Volwaardige gemeenschappelijke onderneming – Besluit waarbij de concentratie verenigbaar met de interne markt en de EER-Overeenkomst wordt verklaard – Verbintenissen – Relevante markt – Verticale effecten – Kennelijke beoordelingsfout – Motiveringsplicht

Zaak T-370/17


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest
ECLI:EU:T:2019:354
23/05/2019 KPN/Commissie
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Beschikking
ECLI:EU:T:2018:363
14/06/2018 KPN/Commissie
Verzoekschrift (PB)
14/07/2017 KPN/Commissie
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie)

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.08 Mededinging
    4.08.05 Concentraties
      4.08.05.04 Onderzoek door de Commissie
        4.08.05.04.03 Beoordelingsbevoegdheid van de Commissie
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.08 Mededinging
    4.08.05 Concentraties
      4.08.05.03 Beoordeling van de verenigbaarheid met de interne markt
        4.08.05.03.01 In aanmerking te nemen markt
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.08 Mededinging
    4.08.05 Concentraties
      4.08.05.03 Beoordeling van de verenigbaarheid met de interne markt
        4.08.05.03.01 In aanmerking te nemen markt
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.08 Mededinging
    4.08.05 Concentraties
      4.08.05.04 Onderzoek door de Commissie
        4.08.05.04.03 Beoordelingsbevoegdheid van de Commissie
2 Institutioneel kader van de Europese Unie
  2.05 Rechtshandelingen van de Unie
    2.05.06 Motivering
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.08 Mededinging
    4.08.05 Concentraties
      4.08.05.04 Onderzoek door de Commissie
        4.08.05.04.04 Beschikking van de Commissie
3 Procedures voor het Hof
  3.02 Beroep tot nietigverklaring
    3.02.04 Middelen
      3.02.04.04 Schending van wezenlijke vormvoorschriften


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

Informatie niet beschikbaar

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

  • 12/06/2017

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

23/05/2019


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 249 van 31.07.2017, blz.47

Naam van de partijen

KPN/Commissie

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

  • Mededinging
  • - Concentraties tussen ondernemingen

Procedure en resultaat

  • Beroep tot nietigverklaring : verwerping ten gronde

Rechtsprekende formatie

huitième chambre (Tribunal)

Rechter-rapporteur

Collins

Advocaat-generaal

Informatie niet beschikbaar

Procestaal/Procestalen

  • Engels

Taal/Talen van de conclusie

    Informatie niet beschikbaar