Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 12. julija 2017

Qualcomm, Inc. in Qualcomm Europe, Inc. proti Evropski komisiji

Začasna odredba – Konkurenca – Antitrust – Uredba (ES) št. 1/2003 – Člen 18(3) – Odločba o zahtevi po informacijah – Predlog za izdajo začasne odredbe – Neobstoj nujnosti

Zadeva T-371/17 R


Na vrh strani Dokumenti v zadevi
Dokument Datum Ime strank Vsebina Curia EUR-Lex
Sodba (UL)
17/05/2019 Qualcomm in Qualcomm Europe proti Komisija
Sodba
ECLI:EU:T:2019:232
09/04/2019 Qualcomm in Qualcomm Europe proti Komisija
Besedilo EUR-Lex Dvojezični izpis besedila EUR-Lex
Sklep (UL)
01/09/2017 Qualcomm in Qualcomm Europe proti Komisija
Glej dokumente pdf
Tožba (UL)
21/07/2017 Qualcomm in Qualcomm Europe proti Komisija
Glej dokumente pdf
Sklep
ECLI:EU:T:2017:485
12/07/2017 Qualcomm in Qualcomm Europe proti Komisija
Besedilo EUR-Lex Dvojezični izpis besedila EUR-Lex
Sklep (informacija)
ECLI:EU:T:2017:485
12/07/2017 Qualcomm in Qualcomm Europe proti Komisija
Na vrh strani Pravna analiza odločbe ali zadeve

Zbirka odločb sodne prakse

objavljen(a) v Elektronski zbirki odločb (Splošna zbirka odločb - del „informacije o neobjavljenih odločbah“)

Predmet

Informacija ni na voljo

Sistematičen klasifikacijski načrt

1.
3 Sodni spori
  3.07 izdaja začasne odredbe
    3.07.02 pogoji dodelitve
3 Sodni spori
  3.07 izdaja začasne odredbe
    3.07.02 pogoji dodelitve
3 Sodni spori
  3.07 izdaja začasne odredbe
    3.07.02 pogoji dodelitve
3 Sodni spori
  3.07 izdaja začasne odredbe
    3.07.02 pogoji dodelitve
3 Sodni spori
  3.07 izdaja začasne odredbe
    3.07.02 pogoji dodelitve
3 Sodni spori
  3.07 izdaja začasne odredbe
    3.07.01 Pogoji dopustnosti
3 Sodni spori
  3.07 izdaja začasne odredbe
    3.07.02 pogoji dodelitve


Citati iz sodne prakse ali zakonodaje

Razlogi, ki vsebujejo citate

 • PDEU, člen 256 -P1 : točka 16
 • PDEU, člen 268 : točka 28
 • PDEU, člen 278 : točka 16
 • PDEU, člen 279 : točka 16
 • PDEU, člen 340 : točka 28
 • Uredba 1/2003 -A23 : točke 37, 38
 • Uredba 1/2003 -A24 : točka 38
 • Sekundarna zakonodaja – Notranji akti institucij – 32015Q0423(01) -A156 : točke 16, 17, 39
 • Sekundarna zakonodaja – Notranji akti institucij – 32015Q0423(01) -A158P5 : točka 51
 • Splošno sodišče - Sklep T-292/11 : točke 31, 38
 • Sodišče – Sklep v zadevi C-110/12 : točka 19
 • Sodišče – Sklep v zadevi C-21/14 : točka 29
 • Sodišče – Sklep v zadevi C-35/15 : točka 28
 • Sodišče – Sklep v zadevi C-162/15 : točka 18
 • Sodišče – Sklep v zadevi C-517/15 : točke 22, 23
 • Splošno sodišče - Sklep T-732/15 : točka 41
 • Sodišče – Sklep v zadevi C-378/16 : točka 40
 • Splošno sodišče - Sklep T-131/16 : točka 16

Izrek

Informacija ni na voljo

Sklepni predlogi

Informacija ni na voljo


Datumi

Datum vložitve vloge, s katero se postopek začne

 • 13/06/2017

Datum sklepnih predlogov

Informacija ni na voljo

Datum obravnave

Informacija ni na voljo

Datum razglasitve

12/07/2017


Sklicevanja

Objava v Uradnem listu

Sklep: UL C 309, 18.09.2017, str.33

Ime strank

Qualcomm in Qualcomm Europe proti Komisija

Komentarji sodb

Informacija ni na voljoPostopkovni analitični podatki

Izvor vprašanja za predhodno odločanje (sodna oblast/država članica)

Informacija ni na voljo

Vsebina

 • konkurenca

Postopek in izid

 • Ničnostna tožba
 • Predlog za odlog izvršitve ali predlog za izdajo začasnih odredb : zavrnitev po temelju

Sestava Sodišča

président du Tribunal (Tribunal)

Sodnik poročevalec

Jaeger

Generalni pravobranilec

Informacija ni na voljo

Jezik(a/i) postopka

 • angleščina

Jezik(a/i) sklepnih predlogov

  Informacija ni na voljo