A Törvényszék ítélete (hatodik tanács), 2016. szeptember 15.

Fih Holding A/S és Fih Erhvervsbank A/S kontra Európai Bizottság

Állami támogatások – Bankszektor – A dán FIH bank számára az értékvesztett eszközeinek egy újabb leányvállalatra történő átruházása és azoknak egy, a pénzügyi stabilitásért felelős dán szervezet általi utólagos felvásárlása formájában nyújtott támogatás – A bankoknak válság időszakában nyújtott állami támogatások – A támogatást a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánító határozat – A támogatás fogalma – A magánbefektető kritériuma – A magánhitelező kritériuma – A támogatás összegének kiszámítása – Indokolási kötelezettség

T-386/14. sz. ügyAz oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
14/10/2016 Fih Holding és Fih Erhversbank kontra Bizottság
pdf nézet
ítélet
ECLI:EU:T:2016:474
15/09/2016 Fih Holding és Fih Erhversbank kontra Bizottság
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Ítélet (Összefoglaló)
ECLI:EU:T:2016:474
15/09/2016 Fih Holding és Fih Erhversbank kontra Bizottság
Keresetlevél (HL)
18/07/2014 Fih Holding és Fih Erhversbank kontra Bizottság
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Az Európai Bizottság 2014. március 11i C (2013) 1280 végleges határozatának megsemmisítése, amely az állami támogatásokkal kapcsolatos uniós szabályokkal összeegyeztethetőnek nyilvánítja a válság időszakában a bankok javát szolgáló azon támogatást, amelyet Dánia az FIH dán bank számára az értékcsökkentett eszközeinek egy új leányvállalat részére történő átruházása és ezen eszközöknek a pénzügyi stabilitás biztosításáért felelős dán szervezet általi utólagos visszavásárlása formájában nyújtott (az SA. 34445 [2012/C] sz. ügy)

Rendszerezett osztályozás

1.
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.09 Államok által nyújtott támogatások
    4.09.01 A támogatás fogalma
      4.09.01.03 Vállalkozásnak nyújtott előny
        4.09.01.03.01 A magánbefektető/magánhitelező kritériuma
          4.09.01.03.01.02 Kölcsön és kezességvállalás
1 Az Európai Unió jogrendje
  1.04 Alapvető jogok
    1.04.03 Az alapvető jogok
      1.04.03.41 A megfelelő ügyintézéshez való jog
2 Az Európai Unió intézményi felépítése
  2.05 Az Unió jogi aktusai
    2.05.06 Indokolás
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.09 Államok által nyújtott támogatások
    4.09.04 A támogatások ellenőrzésére vonatkozó eljárás
      4.09.04.07 A hivatalos vizsgálati eljárás végén hozott bizottsági határozat
        4.09.04.07.01 A hivatalos vizsgálati eljárás végén hozott határozat indokolása
1 Az Európai Unió jogrendje
  1.04 Alapvető jogok
    1.04.03 Az alapvető jogok
      1.04.03.48 Az ártatlanság vélelme és a védelemhez való jog
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.09 Államok által nyújtott támogatások
    4.09.04 A támogatások ellenőrzésére vonatkozó eljárás
      4.09.04.04 Előzetes vizsgálati szakasz


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

 • Hatályon kívül helyezi/megsemmisíti : 2014/884 határozat

indítvány

Nincs információ


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

 • 30/05/2014

Az indítvány ismertetésének időpontja

Nincs információ

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

15/09/2016


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

ítélet: HL C 402., 31.10.2016., 37o.

Kérelem/kereset: HL C 253., 04.08.2014., 50o.

A felek neve

Fih Holding és Fih Erhversbank kontra Bizottság

Kapcsolódó tanulmányok

 1. Idot, Laurence: Le Tribunal censure une mauvaise application du test de l'investisseur privé en économie de marché au détriment de celui du créancier privé en économie de marché, Europe 2016 Novembre Comm. nº 11 p.34 (FR)
 2. Cyndecka, Małgorzata Agnieszka: The FIH-Case and the MEIP - A Step Forward or a Step in the Wrong Directions?, European State Aid Law Quarterly 2017 p.86 - 92 (EN)
 3. Bonhage, Jan D. ; Dieterich, Peter: Berücksichtigung von Alt-Beihilfen im Market Economy Operator Principle?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2017 p.749-756 (DE)
 4. Nicolaides, Phedon: Is there a need for a new concept of "ex-ante creditor" ?, European State Aid Law Quarterly 2018 Vol.17, N°3 p.368-374 (EN)
 5. Staviczky, Péter: A piaci magánszereplő elvének alkalmazása támogatásban részesült vállalkozások esetén, Európai jog 2018 1. szám p.13-17 (HU)Az eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Nincs információ

Tárgy

 • Verseny
 • - Államok által nyújtott támogatások

Eljárás és eredmény

 • Megsemmisítés iránti keresetek : helyt adás

Ítélkező testület

sixième chambre (Tribunal)

Előadó bíró

Collins

Főtanácsnok

Nincs információ

Az eljárás nyelve(i)

 • angol

Az indítvány nyelve(i)

  Nincs információ