Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) tal-15 ta’ Settembru 2016

Fih Holding A/S u Fih Erhvervsbank A/S vs Il-Kummissjoni Ewropea

Għajnuna mill-Istat – Settur bankarju – Għajnuna mogħtija lill-bank Daniż FIH, fil-forma ta’ trasferiment tal-assi żvalutati tiegħu lil sussidjarja ġdida u tax-xiri sussegwenti tagħhom mill-korp Daniż inkarigat li jiggarantixxi l-istabbiltà finanzjarja – Għajnuna mill-Istat favur banek f’perijodu ta’ kriżi – Deċiżjoni li tiddikjara l-għajnuna kompatibbli mas-suq intern – Kunċett ta’ għajnuna – Kriterju tal-investitur privat – Kriterju tal-kreditur privat – Kalkolu tal-ammont tal-għajnuna – Obbligu ta’ motivazzjoni

Kawża T-386/14Parti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Sentenza (ĠU)
14/10/2016 Fih Holding u Fih Erhversbank vs Il-Kummissjoni
Ara d-dokumenti pdf
Sentenza
ECLI:EU:T:2016:474
15/09/2016 Fih Holding u Fih Erhversbank vs Il-Kummissjoni
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Sentenza (Sommarju)
ECLI:EU:T:2016:474
15/09/2016 Fih Holding u Fih Erhversbank vs Il-Kummissjoni
Rikors (ĠU)
18/07/2014 Fih Holding u Fih Erhversbank vs Il-Kummissjoni
Ara d-dokumenti pdf
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

ippubblikat(a) fil-Ġabra diġitali (Ġabra Ġeneral)

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

1.
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.09 Għajnuna mogħtija mill-Istati
    4.09.01 Kunċett ta’ għajnuna
      4.09.01.03 Vantaġġ mogħti lil impriża
        4.09.01.03.01 Kriterju ta’ investitur privat /kreditur privat 
          4.09.01.03.01.02 Self u garanzija
1 L-ordinament ġuridiku tal-Unjoni Ewropea
  1.04 Drittijiet fundamentali
    1.04.03 Id-drittijiet fundamentali
      1.04.03.41 Id-dritt għal amministrazzjoni tajba
2 Kuntest istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea
  2.05 Atti ġuridiċi tal-Unjoni
    2.05.06 Motivazzjoni
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.09 Għajnuna mogħtija mill-Istati
    4.09.04 Proċedura għall-eżami tal-għajnuna
      4.09.04.07 Deċiżjoni tal-Kummissjoni fi tmiem il-proċedura ta’ investigazzjoni formali
        4.09.04.07.01 Motivazzjoni tad-deċiżjoni fi tmiem il-proċedura ta’ investigazzjoni formali
1 L-ordinament ġuridiku tal-Unjoni Ewropea
  1.04 Drittijiet fundamentali
    1.04.03 Id-drittijiet fundamentali
      1.04.03.48 Il-preżunzjoni ta’ innoċenza u d-dritt għad-difiża
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.09 Għajnuna mogħtija mill-Istati
    4.09.04 Proċedura għall-eżami tal-għajnuna
      4.09.04.04 Fażi preliminari  ta’ investigazzjoni


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

Dispożittiv

 • Jannulla : Deċiżjoni 2014/884

Konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

 • 30/05/2014

Data tal-konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

15/09/2016


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Sentenza: ĠU C 402 -31.10.2016 p.37

Talba: ĠU C 253 -04.08.2014 p.50

Isem tal-partijiet

Fih Holding u Fih Erhversbank vs Il-Kummissjoni

Noti dwar il-kummentarji

 1. Idot, Laurence: Le Tribunal censure une mauvaise application du test de l'investisseur privé en économie de marché au détriment de celui du créancier privé en économie de marché, Europe 2016 Novembre Comm. nº 11 p.34 (FR)
 2. Cyndecka, Małgorzata Agnieszka: The FIH-Case and the MEIP - A Step Forward or a Step in the Wrong Directions?, European State Aid Law Quarterly 2017 p.86 - 92 (EN)
 3. Bonhage, Jan D. ; Dieterich, Peter: Berücksichtigung von Alt-Beihilfen im Market Economy Operator Principle?, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2017 p.749-756 (DE)
 4. Nicolaides, Phedon: Is there a need for a new concept of "ex-ante creditor" ?, European State Aid Law Quarterly 2018 Vol.17, N°3 p.368-374 (EN)
 5. Staviczky, Péter: A piaci magánszereplő elvének alkalmazása támogatásban részesült vállalkozások esetén, Európai jog 2018 1. szám p.13-17 (HU)Informazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Informazzjoni mhux disponibbli

Suġġett

 • Kompetizzjoni
 • - Għajnuna mogħtija mill-Istati

Proċedura u riżultat

 • Rikors għal annullament : ilqugħ

Kulleġġ ġudikanti

sixième chambre (Tribunal)

Imħallef Relatur

Collins

Avukat Ġenerali

Informazzjoni mhux disponibbli

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

 • l-Ingliż

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

  Informazzjoni mhux disponibbli