Evonik Industries v. OHMI - Bornemann (EVONIK)
Věc T-390/11
Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Usnesení (Úř. věst.)
18/01/2013 Evonik Industries v. OHMI - Bornemann (EVONIK)
Viz dokumenty ve formátu pdf
Usnesení
ECLI:EU:T:2012:677
12/12/2012 Evonik Industries v. OHMI - Bornemann (EVONIK)
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Žaloba (Úř. věst.)
25/08/2011 Evonik Industries v. OHMI - Bornemann (EVONIK)
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

nezveřejněný(á)(é)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

Nedostupná informace


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 21/07/2011

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

12/12/2012


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 269, 10.09.2011, s.57

Usnesení: Úř. věst. C 32, 02.02.2013, s.17

Jména účastníků řízení

Evonik Industries v. OHMI - Bornemann (EVONIK)

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

  • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví
  • - Ochranné známky

Řízení a výsledek

  • Žaloby na neplatnost : Nevydání rozhodnutí ve věci samé

Soudní kolegium

septième chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Wiszniewska-Białecka

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

  • němčina

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace