Vispārējās tiesas spriedums (piektā palāta), 2019. gada 20. jūnijs

Klaus Nonnemacher pret Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju

Lieta T-390/18Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
23/08/2019 Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:T:2019:439
20/06/2019 Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Spriedums (informācija)
ECLI:EU:T:2019:439
20/06/2019 Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Prasības pieteikums (OV)
27/07/2018 Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums - daļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.03 Citi materiālo tiesību jautājumi
        4.11.03.03.07 Ierobežojumi akcepta rezultātā
1 Eiropas Savienības tiesību sistēma
  1.01 Savienības tiesību avoti
    1.01.02 Vispārējie tiesību principi
      1.01.02.00 Vispārīgi
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.00 Vispārīgi
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.02 Preču vai pakalpojumu līdzība
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.01 Konkrētā sabiedrības daļa
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.03 Preču zīmju līdzība
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
          4.11.03.02.02.03 Preču zīmju līdzība
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.04 Administratīvais process un tiesvedība
        4.11.03.04.02 Atcelšanas un spēkā neesamības atzīšanas process
4 Eiropas Savienības iekšējā politika
  4.11 Tiesību aktu tuvināšana
    4.11.03 Eiropas Savienības preču zīme
      4.11.03.02 Relatīvi atteikuma pamatojumi
        4.11.03.02.07 Pārbaudīti apzīmējumi
          4.11.03.02.07.02 Sajaukšanas ar agrāku preču zīmi iespēja
            4.11.03.02.07.02.02 Reģistrācijai pieteiktas grafiskas preču zīmes


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

  • 21/06/2018

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

20/06/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Lūgums: OV C 285, 13.08.2018, 41 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

  • Intelektuālais, rūpnieciskais un komerciālais īpašums
  • - Preču zīmes

Tiesvedība un iznākums

  • Prasība atcelt tiesību aktu

Tiesas sastāvs

cinquième chambre (Tribunal)

Tiesnesis referents

Ditrihs

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

  • vācu

Secinājumu valoda(s)

    Informācija nav pieejama