Rozsudok Všeobecného súdu (piata komora) z 20. júna 2019

Klaus Nonnemacher v. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Vec T-390/18


Na začiatok strany Dokumenty veci
Dokument Dátum Mená účastníkov konania Oblasť Curia EUR-Lex
Rozsudok
ECLI:EU:T:2019:439
20/06/2019 Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Text EUR-Lex Dvojjazyčný text EUR-Lex
Žaloba (Ú. v.)
27/07/2018 Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)
Na začiatok strany Právna analýza rozhodnutia alebo veci

Zbierka judikatúry

zatiaľ neuverejnený(é) (Všeobecná zbierka - Časť „Informácie o neuverejnených rozhodnutiach“)

Predmet

Nedostupná informácia

Schéma členenia

Nedostupná informácia


Citácie judikatúry alebo právnej úpravy

Odôvodnenia citujúce

Nedostupná informácia

Výrok

Nedostupná informácia

Návrhy

Nedostupná informácia


Dátumy

Dátum podania návrhu na začatie konania

  • 21/06/2018

Dátum návrhov

Nedostupná informácia

Dátum pojednávania

Nedostupná informácia

Dátum vyhlásenia

20/06/2019


Odkazy

Uverejnenie v Úradnom vestníku

Návrh: Ú. v. C 285 z 13.08.2018 s.41

Mená účastníkov konania

Nonnemacher/EUIPO - Ingram (WKU WORLD KICKBOXING AND KARATE UNION)

Poznámky právnej vedy

Nedostupná informáciaProcesné analytické údaje

Pôvod prejudiciálnej otázky

Nedostupná informácia

Oblasť

  • Duševné, priemyselné a obchodné vlastníctvo
  • - Ochranné známky

Konanie a výsledok

  • Žaloba o neplatnosť

Rozhodovacie zloženie

cinquième chambre (Tribunal)

Sudca spravodajca

Dittrich

Generálny advokát

Nedostupná informácia

Jazyk(y) konania

  • nemčina

Jazyk(y) návrhov

    Nedostupná informácia