Rettens dom (Ottende Afdeling) af 13. juni 2019

Radoslaw Pielczyk mod Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

Sag T-398/18


Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:T:2019:415
13/06/2019 Pielczyk mod EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Stævning (EUT/EFT)
27/07/2018 Pielczyk mod EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Endnu ikke trykt (Samling af Afgørelser - afsnittet »Oplysninger om de ikke offentliggjorte afgørelser«)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • forordning 2868/95 -A01R22 : præmis/punkt 61
 • forordning 2868/95 -A01R22P3 : præmis/punkt 26, 29, 47
 • forordning 2868/95 -A01R22P4 : præmis/punkt 26, 29
 • forordning 2868/95 -A01R40P6 : præmis/punkt 26, 47
 • forordning 207/2009 : præmis/punkt 1
 • forordning 207/2009 -A08P1LB : præmis/punkt 8, 26, 113, 117, 139, 140
 • forordning 207/2009 -A08P2LAPT2 : præmis/punkt 113
 • forordning 207/2009 -A15P1L2LA : præmis/punkt 26, 28, 33, 34, 36, 39
 • forordning 207/2009 -A53 : præmis/punkt 112
 • forordning 207/2009 -A53P1LA : præmis/punkt 5, 26
 • forordning 207/2009 -A57P2 : præmis/punkt 9, 26, 28, 46, 58
 • forordning 207/2009 -A57P3 : præmis/punkt 9, 26, 28, 46
 • forordning 207/2009 -C8 : præmis/punkt 116
 • forordning 207/2009 -C10 : præmis/punkt 46, 48
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A76LD : præmis/punkt 108
 • forordning 1001/2017 -A60P1LA : præmis/punkt 5
 • Domstolen - dom, sag C-251/95 -N22 : præmis/punkt 115
 • Domstolen - dom, sag C-251/95 -N23 : præmis/punkt 117, 156
 • Domstolen - dom, sag C-39/97 -N29 : præmis/punkt 88, 114
 • Domstolen - dom, sag C-342/97 -N26 : præmis/punkt 118
 • Domstolen - dom, sag C-40/01 -N35 : præmis/punkt 71
 • Domstolen - dom, sag C-40/01 -N36 : præmis/punkt 50, 71
 • Domstolen - dom, sag C-40/01 -N37 : præmis/punkt 50
 • Domstolen - dom, sag C-40/01 -N43 : præmis/punkt 51
 • Retten - dom, sag T-6/01 -N41 : præmis/punkt 136
 • Retten - dom, sag T-418/03 -N87 : præmis/punkt 69
 • Retten - dom, sag T-418/03 -N88 : præmis/punkt 70
 • Retten - dom, sag T-418/03 -N89 : præmis/punkt 71
 • Retten - dom, sag T-418/03 -N112 : præmis/punkt 101
 • Domstolen - dom, sag C-416/04 : præmis/punkt 54
 • Retten - dom, sag T-3/04 -N47 : præmis/punkt 126
 • Retten - dom, sag T-3/04 -N48 : præmis/punkt 147
 • Retten - dom, sag T-19/04 : præmis/punkt 138
 • Retten - dom, sag T-133/05 -N29 : præmis/punkt 95
 • Domstolen - dom, sag C-193/06 -N42 : præmis/punkt 123
 • Domstolen - dom, sag C-193/06 -N43 : præmis/punkt 123, 146
 • Retten - dom, sag T-116/06 -N52 : præmis/punkt 90
 • Retten - dom, sag T-308/06 -N61 : præmis/punkt 61
 • Domstolen - dom, sag C-108/07 -N36 : præmis/punkt 62
 • Retten - dom, sag T-290/07 -N42 : præmis/punkt 146
 • Retten - dom, sag T-35/08 -N43 : præmis/punkt 147
 • Retten - dom, sag T-466/08 -N49 : præmis/punkt 121
 • Retten - dom, sag T-30/09 -N18 : præmis/punkt 108
 • Retten - dom, sag T-30/09 -N19 : præmis/punkt 108
 • Retten - dom, sag T-205/10 -N38 : præmis/punkt 126
 • Retten - dom, sag T-514/10 -N38 : præmis/punkt 39
 • Retten - dom, sag T-580/10 -N28 : præmis/punkt 82
 • Domstolen - dom, sag C-196/11 -N47 : præmis/punkt 139
 • Domstolen - dom, sag C-196/11 -N51 : præmis/punkt 140
 • Domstolen - dom, sag C-196/11 -N52 : præmis/punkt 140
 • Domstolen - dom, sag C-553/11 -N21 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-553/11 -N22 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-609/11 -N72 : præmis/punkt 49, 79
 • Domstolen - dom, sag C-609/11 -N74 : præmis/punkt 49, 79
 • Retten - dom, sag T-152/11 -N33 : præmis/punkt 61
 • Retten - dom, sag T-152/11 -N34 : præmis/punkt 62
 • Retten - dom, sag T-427/11 : præmis/punkt 138
 • Retten - dom, sag T-460/11 -N48 : præmis/punkt 150
 • Domstolen - dom, sag C-252/12 -N21 : præmis/punkt 34
 • Domstolen - dom, sag C-252/12 -N22 : præmis/punkt 35
 • Domstolen - dom, sag C-252/12 -N29 : præmis/punkt 36
 • Domstolen - dom, sag C-591/12 -N19 : præmis/punkt 88, 114
 • Domstolen - dom, sag C-591/12 -N20 : præmis/punkt 115
 • Domstolen - dom, sag C-591/12 -N21 : præmis/punkt 117
 • Retten - dom, sag T-50/12 -N39 : præmis/punkt 152
 • Retten - dom, sag T-304/12 -N31 : præmis/punkt 126
 • Retten - dom, sag T-304/12 -N52 : præmis/punkt 139
 • Retten - dom, sag T-304/12 -N53 : præmis/punkt 140
 • Retten - dom, sag T-304/12 -N55 : præmis/punkt 143
 • Retten - dom, sag T-330/12 -N24 : præmis/punkt 90
 • Retten - dom, sag T-377/12 -N27 : præmis/punkt 136
 • Domstolen - kendelse, sag C-411/13 -N39 : præmis/punkt 89
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N66 : præmis/punkt 47
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N67 : præmis/punkt 48
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N68 : præmis/punkt 49
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N69 : præmis/punkt 50
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N70 : præmis/punkt 51
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N71 : præmis/punkt 52
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N72 : præmis/punkt 53
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N73 : præmis/punkt 54
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N74 : præmis/punkt 55
 • Retten - dom, sag T-171/13 -N75 : præmis/punkt 56
 • Retten - dom, sag T-368/13 -N58 : præmis/punkt 89
 • Retten - dom, sag T-559/13 -N25 : præmis/punkt 121
 • Retten - dom, sag T-146/15 -N25 : præmis/punkt 34
 • Retten - dom, sag T-146/15 -N26 : præmis/punkt 35
 • Retten - dom, sag T-146/15 -N27 : præmis/punkt 36
 • Retten - dom, sag T-146/15 -N28 : præmis/punkt 37
 • Retten - dom, sag T-146/15 -N30 : præmis/punkt 38
 • Retten - dom, sag T-146/15 -N31 : præmis/punkt 39
 • Retten - dom, sag T-408/15 -N20 : præmis/punkt 31
 • Retten - dom, sag T-628/15 -N55 : præmis/punkt 147
 • Domstolen - dom, sag C-488/16 -N63 : præmis/punkt 83
 • Retten - dom, sag T-222/16 -N50 : præmis/punkt 82
 • Retten - dom, sag T-448/16 -N26 : præmis/punkt 132
 • Retten - dom, sag T-448/16 -N28 : præmis/punkt 137
 • Retten - kendelse, sag T-109/16 -N28 : præmis/punkt 108
 • Domstolen - dom, sag C-162/17 -N78 : præmis/punkt 83
 • Domstolen - dom, sag C-340/17 -N86 : præmis/punkt 108
 • Domstolen - dom, sag C-340/17 -N90 : præmis/punkt 49, 79
 • Retten - dom, sag T-159/17 -N24 : præmis/punkt 88, 114
 • Retten - dom, sag T-159/17 -N25 : præmis/punkt 115
 • Retten - dom, sag T-159/17 -N26 : præmis/punkt 116
 • Retten - dom, sag T-159/17 -N27 : præmis/punkt 117
 • Retten - dom, sag T-159/17 -N28 : præmis/punkt 118
 • Retten - dom, sag T-159/17 -N33 : præmis/punkt 123
 • Retten - dom, sag T-159/17 -N36 : præmis/punkt 125
 • Retten - dom, sag T-159/17 -N38 : præmis/punkt 129

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 25/06/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

13/06/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 285 fra 13.08.2018, s.43

Sagens parter

Pielczyk mod EUIPO - Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM)

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret
 • - Varemærker

Sagstype og sagens udfald

 • Annullationssøgsmål : frifindelse

Dommerkollegium

huitième chambre (Tribunal)

Refererende dommer

Barents

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

 • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig