mobile.de mod EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Sag T-412/18
Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Stævning (EUT/EFT)
03/08/2018 mobile.de mod EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

Oplysningen er ikke tilgængelig

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

Oplysningen er ikke tilgængelig

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

  • 02/07/2018

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

03/04/2019

Datoen for afsigelsen

12/07/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Sagsanlæg: EUT C 294 fra 20.08.2018, s.60

Sagens parter

mobile.de mod EUIPO - Droujestvo S Ogranichena Otgovornost "Rezon" (mobile.ro)

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

  • intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret
  • - Varemærker

Sagstype og sagens udfald

  • Annullationssøgsmål

Dommerkollegium

Oplysningen er ikke tilgængelig

Refererende dommer

Oplysningen er ikke tilgængelig

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

  • engelsk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

    Oplysningen er ikke tilgængelig