Presuda Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018.

Brugg Kabel AG i Kabelwerke Brugg AG Holding protiv Europske komisije

Tržišno natjecanje – Zabranjeni sporazumi – Europsko tržište električnih kablova – Odluka kojom se utvrđuje povreda članka 101. UFEU‑a – Jedinstvena i trajna povreda – Dokaz povrede – Trajanje sudjelovanja – Javno distanciranje – Izračun iznosa novčane kazne – Težina povrede – Neograničena nadležnost

Predmet T-441/14Vrh stranice Dokumenti u predmetu
Dokument Datum Imena stranaka Sadržaj Curia EUR-Lex
Presuda (SL)
31/08/2018 Brugg Kabel i Kabelwerke Brugg / Komisija
Presuda
ECLI:EU:T:2018:453
12/07/2018 Brugg Kabel i Kabelwerke Brugg / Komisija
EUR-Lex tekst Dvojezični EUR-Lex tekst
Presuda (Sažetak)
ECLI:EU:T:2018:453
12/07/2018 Brugg Kabel i Kabelwerke Brugg / Komisija
Tužba (SL)
22/08/2014 Brugg Kabel i Kabelwerke Brugg / Komisija
Prikaži dokument u PDF obliku
Vrh stranice Pravna analiza odluke ili predmeta

Zbornik sudske prakse

objavljen(a) u digitalnom Zborniku (Opći zbornik)

Predmet

Informacija nije dostupna

Sustavni pregled

1.
1 Pravni poredak Europske unije
  1.04 Temeljna prava
    1.04.02 Povelja o temeljnim pravima Unije
      1.04.02.03 Veza između Povelje o temeljnim pravima i postojećih tekstova
        1.04.02.03.02 Odnos s EKLJP (članak 52. stavak 3. Povelje o temeljnim pravima)
1 Pravni poredak Europske unije
  1.04 Temeljna prava
    1.04.03 Temeljna prava
      1.04.03.48 Pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.03 Provedba pravila o tržišnom natjecanju
      4.08.03.02 Postupak provedbe pravila o tržišnom natjecanju od strane Komisije
        4.08.03.02.00 Općenito
1 Pravni poredak Europske unije
  1.04 Temeljna prava
    1.04.03 Temeljna prava
      1.04.03.41 Pravo na dobru upravu
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.03 Provedba pravila o tržišnom natjecanju
      4.08.03.02 Postupak provedbe pravila o tržišnom natjecanju od strane Komisije
        4.08.03.02.04 Zahtjevi za dostavu podataka
1 Pravni poredak Europske unije
  1.04 Temeljna prava
    1.04.03 Temeljna prava
      1.04.03.48 Pretpostavka nedužnosti i pravo na obranu
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.03 Provedba pravila o tržišnom natjecanju
      4.08.03.02 Postupak provedbe pravila o tržišnom natjecanju od strane Komisije
        4.08.03.02.06 Saslušanje zainteresiranih i trećih osoba / Uvid u spis
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.00 Pravila tržišnog natjecanja Unije
      4.08.00.04 Teritorijalno područje primjene
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.01 Sporazumi, odluke i usklađeno djelovanje
      4.08.01.01 Zabrana sporazuma, odluka i usklađenog djelovanja
        4.08.01.01.01 Sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.03 Provedba pravila o tržišnom natjecanju
      4.08.03.02 Postupak provedbe pravila o tržišnom natjecanju od strane Komisije
        4.08.03.02.08 Odluka Komisije
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.01 Sporazumi, odluke i usklađeno djelovanje
      4.08.01.01 Zabrana sporazuma, odluka i usklađenog djelovanja
        4.08.01.01.01 Sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.01 Sporazumi, odluke i usklađeno djelovanje
      4.08.01.01 Zabrana sporazuma, odluka i usklađenog djelovanja
        4.08.01.01.01 Sporazumi među poduzetnicima, odluke udruženja poduzetnika i usklađeno djelovanje
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.03 Provedba pravila o tržišnom natjecanju
      4.08.03.03 Novčane kazne koje je izrekla Komisija
        4.08.03.03.04 Novčane kazne zbog povrede članaka 101. i 102. UFEU-a (članci 81. i 82. UEZ-a)
          4.08.03.03.04.02 Osnovni iznos
            4.08.03.03.04.02.01 Osnovni iznos prema smjernicama iz 2006.
              4.08.03.03.04.02.01.01 Vrijednost prihoda od prodaje
1 Pravni poredak Europske unije
  1.01 izvori prava Unije
    1.01.02 Opća načela prava
      1.01.02.01 Načelo jednakosti i nediskriminacije
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.03 Provedba pravila o tržišnom natjecanju
      4.08.03.03 Novčane kazne koje je izrekla Komisija
        4.08.03.03.05 Poštovanje općih načela i temeljnih prava
          4.08.03.03.05.01 Jednako postupanje
4 Unutarnja politika Europske unije
  4.08 Tržišno natjecanje
    4.08.03 Provedba pravila o tržišnom natjecanju
      4.08.03.03 Novčane kazne koje je izrekla Komisija
        4.08.03.03.08 Sudski nadzor
          4.08.03.03.08.03 Nadzor na temelju neograničene nadležnosti
            4.08.03.03.08.03.01 Doseg


Navođenje sudske prakse ili zakonodavstva

Navodi iz obrazloženja

 • Povelja o temeljnim pravima EU-a (2007), članak 41 : točka 41
 • Povelja o temeljnim pravima EU-a (2007), članak 41 -P4 : točka 47
 • Povelja o temeljnim pravima EU-a (2007), članak 48 -P1 : točke 30, 118
 • Povelja o temeljnim pravima EU-a (2007), članak 52 -P3 : točka 38
 • UFEU, članak 101 : točke 11, 27, 30, 92, 94 - 98, 100, 104 - 106, 108, 113, 114, 141, 231, 254
 • UFEU, članak 101 -P1 : točke 69, 118, 124, 216, 233
 • UFEU, članak 261 : točka 304
 • UFEU, članak 296 : točka 229
 • UEU, članak 6 -P2 : točka 30
 • UEU, članak 6 -P3 : točke 30, 38
 • Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru -A53 : točke 27, 30, 94, 231, 254
 • Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru -A53P1 : točka 69
 • Opći sud – Poslovnik (1991) -A35P3 : točka 36
 • Opći sud – Poslovnik (1991) -A35P3L1 : točka 53
 • Opći sud – Poslovnik (1991) -A35P3L2 : točka 53
 • Uredba 1/2003 -A07 : točka 65
 • Uredba 1/2003 -A08 : točka 65
 • Uredba 1/2003 -A18 : točka 6
 • Uredba 1/2003 -A23 : točka 65
 • Uredba 1/2003 -A23P2 : točka 30
 • Uredba 1/2003 -A23P3 : točka 30
 • Uredba 1/2003 -A24P2 : točka 65
 • Uredba 1/2003 -A27L1 : točka 65
 • Uredba 1/2003 -A31 : točka 304
 • Sekundarno pravo – Unutarnji akt institucija – 32015Q0423(01) -A27P5 : točka 24
 • Sekundarno pravo – Unutarnji akt institucija – 32015Q0423(01) -A89P3LA : točka 23
 • Sekundarno pravo – Unutarnji akt institucija – 32015Q0423(01) -A89P3LD : točka 23
 • Komisija – Ostali akti – 52005XC1222(03) -P8 : točka 71
 • Komisija – Ostali akti – 52005XC1222(03) -P27 : točka 71
 • Komisija – Ostali akti – 52006XC0901(01) : točka 17
 • Komisija – Ostali akti – 52006XC0901(01) -P13 : točke 239, 240, 242
 • Komisija – Ostali akti – 52006XC0901(01) -P18 : točke 18, 237, 241, 242
 • Komisija – Ostali akti – 52006XC0901(01) -P22 : točke 18, 276, 279
 • Komisija – Ostali akti – 52006XC0901(01) -P23 : točke 18, 254
 • Komisija – Ostali akti – 52006XC0901(01) -P25 : točke 276, 278, 280
 • Komisija – Ostali akti – 52006XC1208(04) : točka 3
 • Komisija – Ostali akti – 52006XC1208(04) -P12 : točka 6
 • Komisija – Ostali akti – 52006XC1208(04) -P27 : točka 5
 • Komisija – Ostali akti – 52014XC0917(01) : točke 10 - 306
 • Sud – Presuda C-22/71 -N11 : točka 97
 • Sud – Presuda C-89/85 -N16 : točka 96
 • Opći sud – Presuda T-11/89 -N39 : točka 40
 • Opći sud – Presuda T-43/92 -N79 : točka 121
 • Opći sud – Presuda T-319/94 -N42 : točka 244
 • Sud – Presuda C-196/99 -N129 : točka 243
 • Sud – Presuda C-199/99 -N125 : točka 66
 • Opći sud – Presuda T-13/99 -N479 : točka 298
 • Sud – Presuda C-204/00 : točka 60
 • Sud – Presuda C-204/00 -N55 : točka 120
 • Sud – Presuda C-204/00 -N56 : točka 120
 • Sud – Presuda C-204/00 -N57 : točka 120
 • Sud – Presuda C-204/00 -N68 : točka 67
 • Sud – Presuda C-403/04 -N51 : točka 120
 • Opći sud – Presuda T-120/04 -N51 : točka 121
 • Opći sud – Presuda T-161/05 -N163 : točka 68
 • Opći sud – Presuda T-175/05 -N142 : točka 238
 • Sud – Presuda C-510/06 -N120 : točka 210
 • Opći sud – Presuda T-76/06 -N112 : točka 243
 • Opći sud – Presuda T-208/06 : točke 262, 264
 • Opći sud – Presuda T-343/06 : točke 62, 74
 • Opći sud – Presuda T-343/06 -N82 : točka 41
 • Opći sud – Presuda T-343/06 -N88 : točka 41
 • Opći sud – Presuda T-343/06 -N89 : točka 73
 • Opći sud – Presuda T-113/07 : točka 74
 • Opći sud – Presuda T-113/07 -N42 : točka 68
 • Opći sud – Presuda T-113/07 -N43 : točka 69
 • Opći sud – Presuda T-113/07 -N44 : točka 70
 • Opći sud – Presuda T-133/07 : točka 74
 • Opći sud – Presuda T-133/07 -N41 : točka 68
 • Opći sud – Presuda T-133/07 -N42 : točka 69
 • Opći sud – Presuda T-133/07 -N43 : točka 70
 • Opći sud – Presuda T-587/08 -N688 : točka 78
 • Opći sud – Presuda T-587/08 -N689 : točka 79
 • Opći sud – Presuda T-587/08 -N690 : točka 80
 • Opći sud – Presuda T-135/09 : točka 9
 • Opći sud – Presuda T-135/09 -N41 : točka 42
 • Opći sud – Presuda T-140/09 : točka 9
 • Opći sud – Presuda T-147/09 -N50 : točka 118
 • Opći sud – Presuda T-147/09 -N51 : točka 119
 • Opći sud – Presuda T-147/09 -N60 : točka 125
 • Sud – Presuda C-389/10 -N130 : točka 304
 • Sud – Presuda C-389/10 -N131 : točka 304
 • Opći sud – Presuda T-372/10 -N85 : točka 268
 • Opći sud – Presuda T-396/10 : točke 263, 264
 • Sud – Presuda C-239/11 -N367 : točka 76
 • Sud – Presuda C-239/11 -N368 : točka 77
 • Sud – Presuda C-441/11 -N41 : točka 124
 • Sud – Presuda C-501/11 -N32 : točka 38
 • Sud – Presuda C-501/11 -N35 : točka 40
 • Opći sud – Presuda T-409/12 -N108 : točka 268
 • Sud – Presuda C-37/13 : točka 9
 • Sud – Presuda C-625/13 -N55 : točka 124
 • Sud – Presuda C-625/13 -N56 : točka 216
 • Sud – Presuda C-625/13 -N57 : točka 217
 • Sud – Presuda C-625/13 -N58 : točka 140

Izreka

Mišljenje

Informacija nije dostupna


Datumi

Datum podnošenja akta kojim je pokrenut postupak

 • 16/06/2014

Datum mišljenja

Informacija nije dostupna

Datum rasprave

Informacija nije dostupna

Datum objave

12/07/2018


Poveznice

Objava u Službenom listu

Presuda: SL C 328, 17.09.2018., p.34.

SL C 303, 08.09.2014., p.36.

Imena stranaka

Brugg Kabel i Kabelwerke Brugg / Komisija

Komentari pravne doktrine

 1. Idot, Laurence: Cartel international, inspections digitales et responsabilité d'une banque d'investissement, Europe 2018 Octobre Comm. nº 10 p.40-42 (FR)Analitički podaci o postupku

Izvor prethodnog pitanja

Informacija nije dostupna

Sadržaj

 • Tržišno natjecanje
 • - Zabranjeni sporazumi

Odredbe nacionalnog prava na koje se upućuje

Informacija nije dostupna

Odredbe međunarodnog prava na koje se upućuje

Informacija nije dostupna

Postupak i ishod

 • Tužba za poništenje : odbijanje zbog neosnovanosti

Sastav suda

huitième chambre (Tribunal)

Sudac izvjestitelj

Kancheva

Nezavisni odvjetnik

Informacija nije dostupna

Jezik(-ci) postupka

 • njemački

Jezik(-ci) mišljenja

  Informacija nije dostupna