Biasotto/EUIPO - Oofos (OO)
Дело T-454/18
Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
14/09/2018 Biasotto/EUIPO - Oofos (OO)
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 24/07/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 352 01.10.2018 г., стр.39

Име/наименование на страните

Biasotto/EUIPO - Oofos (OO)

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Интелектуална, индустриална и търговска собственост
  • - Марки

Производство и изход

  • Жалба за отмяна

Съдебен състав

Няма информация

Съдия докладчик

Няма информация

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • английски

Език/ци на заключението

    Няма информация