Üldkohtu otsus (seitsmes koda), 14.11.2013  

International Cadmium Association (ICdA) jt versus Euroopa Komisjon

REACH – Kaadmiumi ja selle ühendite tootmise, turuleviimise ja kasutamise suhtes kehtestatud piiranguid puudutavad üleminekumeetmed – Määruse (EÜ) nr 1907/2006 XVII lisa – Plastmaterjalides kaadmiumpigmendi kasutamise piirangud – Ilmne hindamisviga – Riskianalüüs

Kohtuasi T‑456/11


Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
06/12/2013 ICdA jt vs. komisjon
Vt pdf-dokumente
Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2013:594
14/11/2013 ICdA jt vs. komisjon
EUR-Lexi tekst Kakskeelne EUR-Lexi tekst
Kohtuotsus (kokkuvõte)
ECLI:EU:T:2013:594
14/11/2013 ICdA jt vs. komisjon
Hagi (ELT)
23/09/2011 ICdA jt vs. komisjon
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)

Ese

Komisjoni 20. mai 2011. aasta määruse (EL) nr 494/2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist käsitleva määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) XVII lisa kaadmiumi osas (ELT L 134, lk 2), tühistamine osas, milles see kehtestab piirangud kaadmiumi kasutamisele teatavates plastikmaterjalides

Süstemaatiline liigitamine

1.
3 Õiguskaitsevahendid
  3.02 Tühistamishagi
    3.02.03 Füüsiliste või juriidiliste isikute hagid
      3.02.03.01 Menetluse algatamise huvi
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.11 Õigusaktide ühtlustamine
    4.11.15 Kemikaalid
      4.11.15.01 Kemikaalid (REACH)
        4.11.15.01.07 Uute piirangute kehtestamine
4 Euroopa Liidu sisepoliitika
  4.11 Õigusaktide ühtlustamine
    4.11.15 Kemikaalid
      4.11.15.01 Kemikaalid (REACH)
        4.11.15.01.07 Uute piirangute kehtestamine


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

 • Direktiiv 91/338 : punktid 54, 64
 • Määrus 793/93 -A11 : punkt 50
 • Määrus 1049/2001 : punktid 58, 59
 • Määrus 1907/2006 -A131 : punktid 44, 61
 • Määrus 1907/2006 -A137P1LA : punktid 47, 50
 • Määrus 1907/2006 -A01P1 : punkt 44
 • Määrus 1907/2006 -A68 : punktid 47, 50
 • Määrus 1907/2006 -A68P1 : punkt 48
 • Määrus 1907/2006 -A69 : punkt 47
 • Määrus 1907/2006 -A70 : punkt 47
 • Määrus 1907/2006 -A71 : punkt 47
 • Määrus 1907/2006 -A72 : punkt 47
 • Määrus 1907/2006 -A73 : punkt 47
 • Määrus 1907/2006 -C87 : punkt 44
 • Määrus 1907/2006 -C89 : punkt 44
 • Määrus 1907/2006 -C91 : punkt 44
 • Määrus 1907/2006 -N17 : punktid 47, 48, 58, 59, 61, 64
 • Määrus 1272/2008 : punkt 61
 • Määrus 1272/2008 -N6 : punkt 64
 • Määrus 552/2009 : punkt 64
 • Määrus 494/2011 : punktid 32, 36 - 39, 44, 47 - 49, 51, 64, 70 - 71, 73
 • Määrus 494/2011 -C10 : punkt 61
 • Määrus 494/2011 -C11 : punkt 61
 • Määrus 494/2011 -C12 : punkt 61
 • Määrus 494/2011 -C9 : punkt 61
 • Määrus 835/2012 : punktid 33, 37, 39
 • Määrus 835/2012 -C1 : punkt 53
 • Määrus 835/2012 -C2 : punkt 53
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-76/79 : punktid 34, 36, 37
 • Euroopa Kohus. Kohtumäärus C-206/89 : punkt 31
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-13/99 : punkt 52
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-141/03 : punkt 31
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-269/03 : punkt 30
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-362/05 : punkt 34
 • Üldkohus. Kohtuotsus T-299/05 : punktid 29, 36, 38
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-373/06 : punkt 30
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-558/07 : punkt 44
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-343/09 : punktid 45, 46
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-15/10 : punkt 45
 • Euroopa Kohus. Kohtuotsus C-183/12 : punkt 37

Resolutsioonis

 • Muudab : Määrus 494/2011

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

 • 12/08/2011

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

14/11/2013


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 298, 08.10.2011, lk27

kohtuotsus: -ELT C 377, 21.12.2013, lk12

Poolte nimed

ICdA jt vs. komisjon

Kohtulahendite kommentaarid

 1. Roset, Sébastien: Substances dangereuses, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.45 (FR)Menetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Teave puudub

Valdkond

 • Keskkond
 • - Saaste
 • Õigusaktide ühtlustamine

Menetlus ja tulemus

 • Tühistamishagi : rahuldamine
 • Tühistamishagi : sisuline rahuldamata jätmine

Kohtukoosseis

septième chambre (Tribunal)

Ettekandja-kohtunik

Dittrich

Kohtujurist

Teave puudub

Kohtumenetluse keel(ed)

 • inglise

Ettepaneku keel(ed)

  Teave puudub