Vispārējās tiesas spriedums (astotā palāta paplašinātā sastāvā), 2019. gada 26. jūnijs

NRW. Bank pret Vienotā noregulējuma valdi

Lieta T-466/16Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
09/08/2019 NRW. Bank/CRU
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:T:2019:445
26/06/2019 NRW. Bank/CRU
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Spriedums (informācija)
ECLI:EU:T:2019:445
26/06/2019 NRW. Bank/CRU
Prasības pieteikums (OV)
23/09/2016 NRW. Bank/CRU
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums - daļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
3 Tiesvedība
  3.02 Prasība atcelt tiesību aktu
    3.02.05 Termiņi
      3.02.05.01 Termiņa sākums
3 Tiesvedība
  3.02 Prasība atcelt tiesību aktu
    3.02.00 Vispārīgi
3 Tiesvedība
  3.08 Procesuālie noteikumi
    3.08.04 Priekšmets, prasījumi un pamati
      3.08.04.01 Formas prasības


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

  • 23/08/2016

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

26/06/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Spriedums: OV C 288, 26.08.2019, 44 lpp.

Lūgums: OV C 371, 10.10.2016, 25 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

NRW. Bank/CRU

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

  • Ekonomikas un monetārā politika

Tiesvedība un iznākums

  • Prasība atcelt tiesību aktu

Tiesas sastāvs

huitième chambre élargie (Tribunal)

Tiesnesis referents

Pasers

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

  • vācu

Secinājumu valoda(s)

    Informācija nav pieejama