Printeos m.fl. mot kommissionen
Mål T-466/17
Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Ansökan (EUT)
08/09/2017 Printeos m.fl. mot kommissionen
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

Uppgift saknas

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Uppgift saknas

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 27/07/2017

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

03/04/2019

Dag för meddelande av avgörandet

Uppgift saknas


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Ansökan: EUT C 318, 25.09.2017, s.16.

Parternas namn

Printeos m.fl. mot kommissionen

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

  Uppgift saknas

  Förfarande och resultat

  • Talan om ogiltigförklaring

  Dömande sammansättning

  Uppgift saknas

  Referent

  Uppgift saknas

  Generaladvokat

  Uppgift saknas

  Rättegångsspråk

  • spanska

  Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

   Uppgift saknas