Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 14 maja 2019 r.

Eurolamp AVEE Eisagogis kai Emporias Lamptiron przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Sprawa T-466/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok (Dz.U.)
21/06/2019 Eurolamp przeciwko EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Wyrok
ECLI:EU:T:2019:326
14/05/2019 Eurolamp przeciwko EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Informacja)
ECLI:EU:T:2019:326
14/05/2019 Eurolamp przeciwko EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Skarga (Dz.U.)
07/09/2018 Eurolamp przeciwko EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna - część Inormacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.04 Postępowanie i sprawy sporne
        4.11.03.04.03 Postępowanie odwoławcze
          4.11.03.04.03.02 Skarga do sądu Unii
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.02 Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego
          4.11.03.01.02.00 Zagadnienia ogólne
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.02 Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego
          4.11.03.01.02.01 Slogany reklamowe
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.02 Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego
          4.11.03.01.02.01 Slogany reklamowe
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.02 Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego
          4.11.03.01.02.00 Zagadnienia ogólne
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.13 Badane oznaczenia
          4.11.03.01.13.02 Znaki towarowe pozbawione charakteru odróżniającego
            4.11.03.01.13.02.02 Graficzne znaki towarowe
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.12 Uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

 • Rozporządzenie 207/2009 : punkt 1
 • Rozporządzenie 207/2009 -A07P2 : punkt 4
 • Prawo wtórne - Akt wewnętrzny instytucji - 32015Q0423(01) -A68 : punkt 9
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P1 : punkt 45
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P1LB : punkty 4, 6, 14 - 17, 19, 22, 44, 46, 53
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P1LC : punkty 14, 46
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P2 : punkty 15, 28
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P3 : punkty 6, 14, 48, 50, 67
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A72P6 : punkt 12
 • Sąd - Wyrok T-91/99 -N27 : punkt 53
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-104/00 -N28 : punkt 45
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-104/00 -N29 : punkt 45
 • Sąd - Wyrok T-79/00 -N26 : punkt 17
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-37/03 -N72 : punkt 43
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-353/03 -N31 : punkt 51
 • Sąd - Wyrok T-461/04 -N77 : punkt 52
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-24/05 -N70 : punkt 50
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-24/05 -N71 : punkt 50
 • Sąd - Wyrok T-460/05 -N32 : punkt 18
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-144/06 -N39 : punkt 32
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-304/06 -N69 : punkt 35
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-398/08 -N33 : punkt 16
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-398/08 -N35 : punkt 20
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-398/08 -N36 : punkt 20
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-398/08 -N56 : punkt 21
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-398/08 -N57 : punkt 21
 • Sąd - Wyrok T-307/09 -N26 : punkt 27
 • Sąd - Wyrok T-307/09 -N53 : punkt 27
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-344/10 -N42 : punkt 16
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-344/10 -N43 : punkt 18
 • Sąd - Wyrok T-126/12 -N23 : punkt 21
 • Sąd - Wyrok T-225/14 -N43 : punkt 17
 • Sąd - Wyrok T-591/14 -N40 : punkt 19
 • Sąd - Wyrok T-337/15 -N55 : punkt 54
 • Sąd - Wyrok T-337/15 -N59 : punkt 27
 • Sąd - Wyrok T-491/15 -N24 : punkt 34
 • Sąd - Wyrok T-239/16 -N49 : punkt 66
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-547/17 -N24 : punkt 53
 • Sąd - Wyrok T-801/17 -N38 : punkt 36
 • Sąd - Wyrok T-88/18 -N35 : punkt 45
 • Sąd - Wyrok T-162/18 -N23 : punkt 12

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 25/07/2018

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

14/05/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wyrok: Dz.U. C 230 od 08.07.2019, str.44

Wniosek: Dz.U. C 341 od 24.09.2018, str.25

Oznaczenia stron

Eurolamp przeciwko EUIPO (EUROLAMP pioneers in new technology)

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

 • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa
 • - Znaki towarowe

Procedura i wynik

 • Skarga o stwierdzenie nieważności : oddalenie co do istoty

Skład orzekający

troisième chambre (Tribunal)

Sędzia sprawozdawca

Forrester

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

 • grecki

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna