Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) tat-3 ta’ April 2019

NSC Holding GmbH & Cie. KG vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Kawża T-468/18


Parti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Sentenza (ĠU)
17/05/2019 NSC Holding vs EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Sentenza
ECLI:EU:T:2019:214
03/04/2019 NSC Holding vs EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Rikors (ĠU)
31/08/2018 NSC Holding vs EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

li għadu/għadha ma ġiex/ġietx ippubblikat(a) (Ġabra Ġenerali - Taqsima “Informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet mhux ippubblikati”)

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

1.
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.11 Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
    4.11.03 Trademark tal-Unjoni Ewropea
      4.11.03.02 Raġunijiet relattivi għal rifjut
        4.11.03.02.02 Probabbiltà ta’ konfużjoni ma’ trade mark preċedenti
          4.11.03.02.02.00 Ġenerali
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.11 Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
    4.11.03 Trademark tal-Unjoni Ewropea
      4.11.03.02 Raġunijiet relattivi għal rifjut
        4.11.03.02.02 Probabbiltà ta’ konfużjoni ma’ trade mark preċedenti
          4.11.03.02.02.01 Pubbliku rilevanti
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.11 Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
    4.11.03 Trademark tal-Unjoni Ewropea
      4.11.03.02 Raġunijiet relattivi għal rifjut
        4.11.03.02.00 Ġenerali
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.11 Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
    4.11.03 Trademark tal-Unjoni Ewropea
      4.11.03.02 Raġunijiet relattivi għal rifjut
        4.11.03.02.02 Probabbiltà ta’ konfużjoni ma’ trade mark preċedenti
          4.11.03.02.02.02 Xebh bejn il-prodotti jew servizzi
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.11 Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
    4.11.03 Trademark tal-Unjoni Ewropea
      4.11.03.02 Raġunijiet relattivi għal rifjut
        4.11.03.02.02 Probabbiltà ta’ konfużjoni ma’ trade mark preċedenti
          4.11.03.02.02.03 Xebh bejn it-trade marks
4 Politika interna tal-Unjoni Ewropea
  4.11 Approssimazzjoni tal-leġiżlazzjonijiet
    4.11.03 Trademark tal-Unjoni Ewropea
      4.11.03.02 Raġunijiet relattivi għal rifjut
        4.11.03.02.07 Sinjali eżaminati
          4.11.03.02.07.02 Probabbiltà ta’ konfużjoni ma’ trade mark preċedenti
            4.11.03.02.07.02.02 Trade marks figurattivi li għalihom saret l-applikazzjoni


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

Dispożittiv

Informazzjoni mhux disponibbli

Konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

  • 31/07/2018

Data tal-konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

03/04/2019


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Sentenza: ĠU C 187 -03.06.2019 p.77

Talba: ĠU C 328 -17.09.2018 p.55

Isem tal-partijiet

NSC Holding vs EUIPO - Ibercondor (CONDOR SERVICE, NSC)

Noti dwar il-kummentarji

Informazzjoni mhux disponibbliInformazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Informazzjoni mhux disponibbli

Suġġett

  • Proprjetà intellettwali, industrjali u kummerċjali
  • - Trade marks

Proċedura u riżultat

  • Rikors għal annullament : Ċaħda fuq il-mertu

Kulleġġ ġudikanti

sixième chambre (Tribunal)

Imħallef Relatur

Berardis

Avukat Ġenerali

Informazzjoni mhux disponibbli

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

  • il-Ġermaniż

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

    Informazzjoni mhux disponibbli