Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 22. června 2018 (výňatky)

Arysta LifeScience Netherlands BV v. Evropská komise

Řízení o předběžných opatřeních – Přípravky na ochranu rostlin – Účinná látka diflubenzuron – Požadavky na povolení k uvedení na trh – Návrh na odklad provádění – Nedostatek naléhavosti – Vážení zájmů

Věc T-476/17 R


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek
ECLI:EU:T:2019:618
19/09/2019 Arysta LifeScience Netherlands v. Komise
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Usnesení (Úř. věst.)
10/08/2018 Arysta LifeScience Netherlands v. Komise
Usnesení (výňatky)
ECLI:EU:T:2018:407
22/06/2018 Arysta LifeScience Netherlands v. Komise
Usnesení
ECLI:EU:T:2018:407
22/06/2018 Arysta LifeScience Netherlands v. Komise
Usnesení (Shrnutí)
ECLI:EU:T:2018:407
22/06/2018 Arysta LifeScience Netherlands v. Komise
Žaloba (Úř. věst.)
06/10/2017 Arysta LifeScience Netherlands v. Komise
Viz dokumenty ve formátu pdf
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.01 Podmínky přípustnosti
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání
3 Soudní agenda
  3.07 Předběžná opatření
    3.07.02 Podmínky přiznání


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 04/09/2017

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

22/06/2018


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Usnesení: Úř. věst. C 301, 27.08.2018, s.34

Jména účastníků řízení

Arysta LifeScience Netherlands v. Komise

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

  • Zemědělství a rybolov
  • - Právní předpisy týkající se zdraví rostlin

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Nedostupná informace

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

  • Žaloby na neplatnost
  • Návrh na odklad vykonatelnosti nebo návrh na předběžná opatření : zamítnutí ve věci samé

Soudní kolegium

président du Tribunal (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Jaeger

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

  • angličtina

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace