ADDE kontra Parlament
T-48/17. sz. ügy
Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Végzés (HL)
21/04/2017 ADDE kontra Parlament
pdf nézet
Végzés
ECLI:EU:T:2017:170
14/03/2017 ADDE kontra Parlament
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Végzés (Tájékoztató)
ECLI:EU:T:2017:170
14/03/2017 ADDE kontra Parlament
Keresetlevél (HL)
24/02/2017 ADDE kontra Parlament
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

még nem tették közzé (Általános EBHT - „A közzé nem tett határozatokra vonatkozó információk" rész)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
3 Jogviták
  3.07 Ideiglenes intézkedés iránti kérelem
    3.07.02 Az elrendelés feltételei
3 Jogviták
  3.07 Ideiglenes intézkedés iránti kérelem
    3.07.02 Az elrendelés feltételei
3 Jogviták
  3.07 Ideiglenes intézkedés iránti kérelem
    3.07.02 Az elrendelés feltételei


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

Nincs információ

indítvány

Nincs információ


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

  • 27/01/2017

Az indítvány ismertetésének időpontja

Nincs információ

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

14/03/2017


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

Végzés: HL C 144., 08.05.2017., 47o.

A felek neve

ADDE kontra Parlament

Kapcsolódó tanulmányok

Nincs információAz eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Nincs információ

Tárgy

  • Intézményi rendelkezések

Eljárás és eredmény

  • Megsemmisítés iránti keresetek
  • A végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem vagy ideiglenes intézkedés iránti kérelem : érdemben történő elutasítás

Ítélkező testület

président du Tribunal (Tribunal)

Előadó bíró

Nincs információ

Főtanácsnok

Nincs információ

Az eljárás nyelve(i)

  • angol

Az indítvány nyelve(i)

    Nincs információ