Rettens dom (Fjerde Udvidede Afdeling) af 12. april 2019

Deutsche Lufthansa AG mod Europa-Kommissionen

Sag T-492/15Til toppen af siden Sagens dokumenter
Dokument Dato Sagens parter Emne Curia EUR-Lex
Dom (EUT/EFT)
17/05/2019 Deutsche Lufthansa mod Kommissionen
Dom
ECLI:EU:T:2019:252
12/04/2019 Deutsche Lufthansa mod Kommissionen
Vis teksten i EUR-Lex Vis teksten i Eur-Lex i to sprogudgaver
Kendelse
ECLI:EU:T:2018:434
06/07/2018 Deutsche Lufthansa mod Kommissionen
Kendelse
ECLI:EU:T:2016:193
17/03/2016 Deutsche Lufthansa mod Kommissionen
Kendelse
ECLI:EU:T:2016:126
26/02/2016 Deutsche Lufthansa mod Kommissionen
Stævning (EUT/EFT)
16/10/2015 Deutsche Lufthansa mod Kommissionen
Vis dokumenter i pdf-format
Til toppen af siden Juridisk analyse af afgørelsen eller af sagen

Samling af Afgørelser

offentliggjort i Elektronisk Samling af Afgørelser (Samling af Afgørelser - almindelig del)

genstand

Oplysningen er ikke tilgængelig

Systematisk oversigt

Oplysningen er ikke tilgængelig


Henvisninger til retspraksis eller til lovgivning

I præmisserne henvises der til

 • TEUF - protokol nr. 3 -A40 : præmis/punkt 97, 100
 • TEUF - protokol nr. 3 -A40L2 : præmis/punkt 97
 • TEUF - protokol nr. 3 -A40L4 : præmis/punkt 134
 • TEUF - protokol nr. 3 -A53L1 : præmis/punkt 97
 • TEUF : præmis/punkt 198
 • TEUF, artikel 107 : præmis/punkt 84, 175
 • TEUF, artikel 107 -P1 : præmis/punkt 34, 54
 • TEUF, artikel 108 -P2 : præmis/punkt 22, 141
 • TEUF, artikel 108 -P3 : præmis/punkt 54
 • TEUF, artikel 263 -L4 : præmis/punkt 113 - 119, 135, 138, 175, 182, 183, 185, 187, 188, 195, 197, 208, 209, 211, 212
 • forordning 659/1999 : præmis/punkt 126
 • afgørelse 2004/393 -C249 : præmis/punkt 174 - 176
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A27P3 : præmis/punkt 64
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A27P5 : præmis/punkt 67
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A28 : præmis/punkt 73
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A76LD : præmis/punkt 104, 107
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A81P1LC : præmis/punkt 92
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A85P3 : præmis/punkt 129
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A89 : præmis/punkt 74
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A144P8 : præmis/punkt 58
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A85 : præmis/punkt 130, 131
 • afledt ret - institutionernes interne retsakter -A142 : præmis/punkt 134
 • afgørelse 2016/789 : præmis/punkt 33
 • afgørelse 2016/789 -A01 : præmis/punkt 122, 213
 • afgørelse 2016/789 -A02 : præmis/punkt 104, 213
 • afgørelse 2016/789 -A03 : præmis/punkt 193, 208, 209, 212, 213
 • afgørelse 2016/789 -A04 : præmis/punkt 116
 • afgørelse 2016/789 -C458 : præmis/punkt 192, 194, 201, 202
 • afgørelse 2016/2069 : præmis/punkt 126, 130, 151
 • Kommissionen - andre retsakter - 52005XC1209(03) -P61 : præmis/punkt 49
 • Kommissionen - andre retsakter - 52014XC0404(01) : præmis/punkt 30
 • Kommissionen - andre retsakter - 52014XC0404(01) -P137 : præmis/punkt 49
 • Domstolen - dom, sag C-25/62 : præmis/punkt 140
 • Domstolen - dom, sag C-169/84 -N25 : præmis/punkt 141
 • Domstolen - dom, sag C-169/84 -N28 : præmis/punkt 147
 • Domstolen - dom, sag C-169/84 -N30 : præmis/punkt 198
 • Domstolen - dom, sag C-199/92 -N52 : præmis/punkt 98
 • Retten - dom, sag T-447/93 -N41 : præmis/punkt 198
 • Retten - dom, sag T-459/93 -N21 : præmis/punkt 134
 • Retten - dom, sag T-266/94 -N49 : præmis/punkt 198
 • Retten - dom, sag T-128/98 : præmis/punkt 35, 46
 • Domstolen - dom, sag C-274/99 -N113 : præmis/punkt 153
 • Retten - kendelse, sag T-227/01 -N15 : præmis/punkt 97
 • Retten - kendelse, sag T-227/01 -N4 : præmis/punkt 97
 • Retten - kendelse, sag T-358/02 -N37 : præmis/punkt 147
 • Retten - kendelse, sag T-358/02 -N38 : præmis/punkt 146
 • Domstolen - dom, sag C-78/03 -N37 : præmis/punkt 135
 • Retten - dom, sag T-2/03 -N52 : præmis/punkt 134
 • Retten - dom, sag T-388/03 -N49 : præmis/punkt 146
 • Retten - dom, sag T-388/03 -N51 : præmis/punkt 146
 • Domstolen - dom, sag C-393/04 -N27 : præmis/punkt 198
 • Domstolen - dom, sag C-525/04 -N34 : præmis/punkt 148
 • Domstolen - dom, sag C-525/04 -N35 : præmis/punkt 148
 • Domstolen - kendelse, sag C-367/04 -N47 : præmis/punkt 175
 • Domstolen - dom, sag C-260/05 -N55 : præmis/punkt 141
 • Domstolen - dom, sag C-260/05 -N60 : præmis/punkt 143
 • Retten - dom, sag T-415/05 -N64 : præmis/punkt 97
 • Retten - dom, sag T-415/05 -N65 : præmis/punkt 97
 • Domstolen - dom, sag C-125/06 -N47 : præmis/punkt 197
 • Domstolen - dom, sag C-487/06 -N30 : præmis/punkt 135
 • Domstolen - dom, sag C-487/06 -N53 : præmis/punkt 148
 • Domstolen - dom, sag C-319/07 -N94 : præmis/punkt 143
 • Domstolen - dom, sag C-319/07 -N95 : præmis/punkt 143
 • Domstolen - kendelse, sag C-464/07 -N9 : præmis/punkt 153
 • Retten - dom, sag T-443/08 -N50 : præmis/punkt 116
 • Domstolen - dom, sag C-221/09 -N51 : præmis/punkt 186
 • Retten - kendelse, sag T-90/09 -N33 : præmis/punkt 143
 • Retten - dom, sag T-154/10 -N65 : præmis/punkt 202
 • Retten - kendelse, sag T-58/10 -N50 : præmis/punkt 156
 • Retten - dom, sag T-57/11 -N23 : præmis/punkt 186
 • Retten - dom, sag T-488/11 -N36 : præmis/punkt 149
 • Retten - dom, sag T-601/11 -N41 : præmis/punkt 145
 • Retten - dom, sag T-601/11 -N42 : præmis/punkt 148
 • Domstolen - dom, sag C-132/12 -N44 : præmis/punkt 117
 • Domstolen - dom, sag C-274/12 -N19 : præmis/punkt 117
 • Retten - dom, sag T-416/12 -N18 : præmis/punkt 92
 • Retten - dom, sag T-499/12 -N28 : præmis/punkt 116
 • Retten - kendelse, sag T-2/13 -N28 : præmis/punkt 186
 • Retten - kendelse, sag T-507/13 -N64 : præmis/punkt 186
 • Retten - kendelse, sag T-673/13 -N67 : præmis/punkt 211
 • Domstolen - dom, sag C-33/14 -N100 : præmis/punkt 145
 • Domstolen - dom, sag C-33/14 -N59 : præmis/punkt 117
 • Domstolen - dom, sag C-33/14 -N93 : præmis/punkt 140
 • Domstolen - dom, sag C-33/14 -N98 : præmis/punkt 141
 • Domstolen - dom, sag C-33/14 -N99 : præmis/punkt 145
 • Retten - dom, sag T-384/14 -N38 : præmis/punkt 107
 • Retten - dom, sag T-693/14 -N32 : præmis/punkt 140
 • Retten - kendelse, sag T-20/14 -N55 : præmis/punkt 138
 • Retten - kendelse, sag T-506/14 -N12 : præmis/punkt 100
 • Retten - kendelse, sag T-506/14 -N13 : præmis/punkt 100
 • Retten - kendelse, sag T-506/14 -N14 : præmis/punkt 100
 • Retten - kendelse, sag T-506/14 -N15 : præmis/punkt 100
 • Retten - kendelse, sag T-670/14 -N20 : præmis/punkt 197
 • Retten - kendelse, sag T-731/14 -N26 : præmis/punkt 197
 • Retten - dom, sag T-37/15 -N118 : præmis/punkt 202
 • Retten - dom, sag T-375/15 : præmis/punkt 82, 213
 • Retten - dom, sag T-375/15 -N23 : præmis/punkt 107
 • Retten - kendelse, sag T-382/15 -N39 : præmis/punkt 143
 • Retten - kendelse, sag T-382/15 -N44 : præmis/punkt 147
 • Retten - kendelse, sag T-382/15 -N68 : præmis/punkt 146
 • Retten - kendelse, sag T-492/15 : præmis/punkt 60, 95, 98, 99, 101, 102
 • Retten - kendelse, sag T-492/15 : præmis/punkt 60
 • Retten - kendelse, sag T-492/15 : præmis/punkt 77
 • Retten - dom, sag T-82/16 -N17 : præmis/punkt 130
 • Retten - dom, sag T-82/16 -N19 : præmis/punkt 130
 • Retten - dom, sag T-818/16 -N70 : præmis/punkt 138
 • Retten - dom, sag T-844/16 -N57 : præmis/punkt 130

Konklusion

Oplysningen er ikke tilgængelig

Forslag til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig


Datoer

Datoen for indgivelsen af det indledende processkrift

 • 26/08/2015

Datoen for forslaget til afgørelse

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for retsmødet

Oplysningen er ikke tilgængelig

Datoen for afsigelsen

12/04/2019


Henvisninger

Offentliggørelse i EUT/EFT

Dom: EUT C 187 fra 03.06.2019, s.59

Sagsanlæg: EUT C 363 fra 03.11.2015, s.41

Sagens parter

Deutsche Lufthansa mod Kommissionen

Retsvidenskabelige kommentarer

Oplysningen er ikke tilgængeligAnalytiske data (procedure)

Det præjudicielle spørgsmål hidrører fra

Oplysningen er ikke tilgængelig

Emne

 • Konkurrence
 • - statsstøtte

Sagstype og sagens udfald

 • Annullationssøgsmål : Afvisning

Dommerkollegium

quatrième chambre élargie (Tribunal)

Refererende dommer

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Generaladvokat

Oplysningen er ikke tilgængelig

Processprog

 • tysk

Forslagets (forslagenes) originalsprog

  Oplysningen er ikke tilgængelig