Üldkohtu otsus (esimene koda), 2.4.2019 (Väljavõtted)

Stephan Fleig versus Euroopa välisteenistus

Avalik teenistus – Lepingulised töötajad – Tähtajatu leping – Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 47 punkti c alapunkt i – Töölepingu ülesütlemine etteteatamistähtajaga – Ülesütlemise põhjused – Usaldussuhte katkemine – Teenistuse huvid – Ilmne hindamisviga – Hoolitsemiskohustus – Hea halduse põhimõte – Põhiõiguste harta artiklid 30 ja 41 – Menetlusküsimus – Nende dokumentide avaldamine Internetis, mis on Üldkohtu menetluses toimikusse kantud – Personalieeskirjade artikkel 17

Kohtuasi T-492/17Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtuotsus (ELT)
03/05/2019 Fleig vs. Euroopa välisteenistus
Kohtuotsus (väljavõtted)
ECLI:EU:T:2019:211
02/04/2019 Fleig vs. Euroopa välisteenistus
Kohtuotsus
ECLI:EU:T:2019:211
02/04/2019 Fleig vs. Euroopa välisteenistus
Hagi (ELT)
08/09/2017 Fleig vs. Euroopa välisteenistus
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

avaldatud elektroonilises kohtulahendite kogumikus (Üldine kohtulahendite kogumik)

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 31/07/2017

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

Teave puudub

Kuulutamise kuupäev

02/04/2019


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

kohtuotsus: -ELT C 172, 20.05.2019, lk29

Hagi/taotlus: -ELT C 318, 25.09.2017, lk20

Poolte nimed

Fleig vs. Euroopa välisteenistus

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Teave puudub

Valdkond

  • Ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused

Menetlus ja tulemus

  • Ametnike hagid : sisuline rahuldamata jätmine

Kohtukoosseis

première chambre (Tribunal)

Ettekandja-kohtunik

Svenningsen

Kohtujurist

Teave puudub

Kohtumenetluse keel(ed)

  • saksa

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub