Wyrok Sądu (trzecia izba) z dnia 10 września 2019 r.

BO przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Sprawa T-50/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok
ECLI:EU:T:2019:573
10/09/2019 BO przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Informacja)
ECLI:EU:T:2019:573
10/09/2019 BO przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Skarga (Dz.U.)
23/03/2018 BO przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Zobacz dokumenty pdf
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna - część Inormacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
2 Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej
  2.05 Akty prawne Unii
    2.05.06 Uzasadnienie
2 Ramy instytucjonalne Unii Europejskiej
  2.08 Zamówienia publiczne instytucji Unii Europejskiej
    2.08.05 Konrola sądowa
      2.08.05.01 Zakres kontroli sądowej


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

 • TFUE, artykuł 263 : punkt 12
 • TFUE, artykuł 266 : punkt 13
 • TFUE, artykuł 296 -L2 : punkt 23
 • Rozporządzenie 966/2012 : punkt 26
 • Rozporządzenie 966/2012 -A113P2 : punkty 17, 18, 25
 • Rozporządzenie 966/2012 -A113P3 : punkt 18
 • Rozporządzenie 1268/2012 -A161P1L2 : punkty 20, 26
 • Rozporządzenie 1268/2012 -A161P1L3 : punkt 21
 • Prawo wtórne - Akt wewnętrzny instytucji - 32015Q0423(01) -A84 : punkt 30
 • Prawo wtórne - Akt wewnętrzny instytucji - 32015Q0423(01) -A106P3 : punkt 8
 • Sąd - Postanowienie T-29/03 -N26 : punkt 12
 • Sąd - Wyrok T-582/08 -N28 : punkt 33
 • Sąd - Wyrok T-582/08 -N42 : punkt 25
 • Sąd - Wyrok T-392/15 -N75 : punkt 23

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 30/01/2018

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

10/09/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 134 od 16.04.2018, str.22

Oznaczenia stron

BO przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

 • Zamówienia publiczne Unii Europejskiej
 • Swobodne świadczenie usług

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Skarga o stwierdzenie nieważności

Skład orzekający

troisième chambre (Tribunal)

Sędzia sprawozdawca

Perillo

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

 • angielski

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna