Vispārējās tiesas spriedums (trešā palāta), 2019. gada 10. septembris

Efterpi Kleani pret Eiropas Savienības Tiesu

Lieta T-51/18


Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:T:2019:570
10/09/2019 BP/Eiropas Savienības Tiesa
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Spriedums (informācija)
ECLI:EU:T:2019:570
10/09/2019 BP/Eiropas Savienības Tiesa
Prasības pieteikums (OV)
23/03/2018 BP/Eiropas Savienības Tiesa
Skatīt dokumentus pdf formātā
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

publicēts elektroniskajā Krājumā (Vispārējais Krājums - daļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

1.
2 Eiropas Savienības iestāžu sistēma
  2.05 Savienības tiesību akti
    2.05.06 Pamatojums
2 Eiropas Savienības iestāžu sistēma
  2.08 Savienības iestāžu publiskie iepirkumi
    2.08.05 Pārbaude tiesā
      2.08.05.01 Pārbaudes tiesā apjoms


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

 • LESD, pants 263 :. punkts 12
 • LESD, pants 266 :. punkts 13
 • LESD, pants 296 -L2 :. punkts 23
 • Regula 966/2012 :. punkts 26
 • Regula 966/2012 -A113P2 :. punkti 17, 18, 25
 • Regula 966/2012 -A113P3 :. punkts 18
 • Regula 1268/2012 -A161P1L2 :. punkti 20, 26
 • Regula 1268/2012 -A161P1L3 :. punkts 21
 • Atvasinātās tiesības - Iestāžu iekšējais tiesību akts - 32015Q0423(01) -A84 :. punkts 30
 • Atvasinātās tiesības - Iestāžu iekšējais tiesību akts - 32015Q0423(01) -A106P3 :. punkts 8
 • Vispārējā tiesa - Rīkojums T-29/03 -N26 :. punkts 12
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-582/08 -N28 :. punkts 33
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-582/08 -N42 :. punkts 25
 • Vispārējā tiesa - Spriedums T-392/15 -N75 :. punkts 23

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 30/01/2018

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

10/09/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Lūgums: OV C 134, 16.04.2018, 22 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

BP/Eiropas Savienības Tiesa

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

 • Eiropas Savienības publiskie iepirkumi
 • Pakalpojumu sniegšanas brīvība

Aplūkotās valsts tiesību normas

Informācija nav pieejama

Aplūkotās starptautisko tiesību normas

Informācija nav pieejama

Tiesvedība un iznākums

 • Prasība atcelt tiesību aktu

Tiesas sastāvs

troisième chambre (Tribunal)

Tiesnesis referents

Perillo

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

 • angļu

Secinājumu valoda(s)

  Informācija nav pieejama