Испания/Комисия
Дело T-515/13 RENV
Нагоре Документи по делото
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 25/07/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

24/10/2019

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Няма информация

Име/наименование на страните

Испания/Комисия

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Конкуренция
  • - Помощи, предоставяни от държавите

Посочени разпоредби на националното право

Няма информация

Посочени разпоредби на международното право

Няма информация

Производство и изход

  • Жалба за отмяна
  • Съдебно решение, постановено след отмяна и връщане на делото за ново разглеждане

Съдебен състав

Няма информация

Съдия докладчик

Няма информация

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • испански

Език/ци на заключението

    Няма информация