Tribunalens dom (åttonde avdelningen) av den 30 april 2019

Maria Alvarez y Bejarano m.fl. mot Europeiska kommissionen

Mål T-516/16 och T-536/16


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom
ECLI:EU:T:2019:267
30/04/2019 Alvarez y Bejarano m.fl. mot kommissionen
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

ej ännu publicerat (Rättsfallssamlingen - Avdelningen "Upplysning om opublicerade avgöranden")

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

  • 26/08/2014

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

30/04/2019


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Ansökan: EUT C 421, 24.11.2014, s.62. ; EUT C 89, 16.03.2015, s.50.

Parternas namn

Alvarez y Bejarano m.fl. mot kommissionen

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

  • Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda

Förfarande och resultat

  • Personalmål

Dömande sammansättning

huitième chambre (Tribunal)

Referent

Barents

Generaladvokat

Uppgift saknas

Rättegångsspråk

  • franska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas