A Törvényszék ítélete (második tanács), 2019. május 8.

Export Development Bank of Iran kontra Az Európai Unió Tanácsa

T-553/15. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
14/06/2019 Export Development Bank of Iran kontra Tanács
ítélet
ECLI:EU:T:2019:308
08/05/2019 Export Development Bank of Iran kontra Tanács
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Keresetlevél (HL)
13/11/2015 Export Development Bank of Iran kontra Tanács
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

még nem tették közzé (Általános EBHT - „A közzé nem tett határozatokra vonatkozó információk" rész)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

Nincs információ


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

  • 2010/413 határozat
  • 2010/644 határozat
  • 267/2012 rendelet

Rendelkező rész

Nincs információ

indítvány

Nincs információ


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

  • 25/09/2015

Az indítvány ismertetésének időpontja

Nincs információ

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

08/05/2019


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

ítélet: HL C 220., 01.07.2019., 31o.

Kérelem/kereset: HL C 398., 30.11.2015., 60o.

A felek neve

Export Development Bank of Iran kontra Tanács

Kapcsolódó tanulmányok

Nincs információAz eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Nincs információ

Tárgy

  • Intézményi rendelkezések
  • - Közös kül- és biztonságpolitika

Eljárás és eredmény

  • Felelősség megállapítása iránti kereset : érdemben történő elutasítás

Ítélkező testület

deuxième chambre (Tribunal)

Előadó bíró

Schalin

Főtanácsnok

Nincs információ

Az eljárás nyelve(i)

  • francia

Az indítvány nyelve(i)

    Nincs információ