Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 8 maj 2019

Export Development Bank of Iran mot Europeiska unionens råd

Mål T-553/15


Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
14/06/2019 Export Development Bank of Iran mot rådet
Dom
ECLI:EU:T:2019:308
08/05/2019 Export Development Bank of Iran mot rådet
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Ansökan (EUT)
13/11/2015 Export Development Bank of Iran mot rådet
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

ej ännu publicerat (Rättsfallssamlingen - Avdelningen "Upplysning om opublicerade avgöranden")

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

  • Beslut 2010/413
  • Beslut 2010/644
  • Förordning 267/2012

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

  • 25/09/2015

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

08/05/2019


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Dom: EUT C 220, 01.07.2019, s.31.

Ansökan: EUT C 398, 30.11.2015, s.60.

Parternas namn

Export Development Bank of Iran mot rådet

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

  • Institutionella bestämmelser
  • - Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

Förfarande och resultat

  • Talan om skadestånd : ogillande i sak

Dömande sammansättning

deuxième chambre (Tribunal)

Referent

Schalin

Generaladvokat

Uppgift saknas

Rättegångsspråk

  • franska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

    Uppgift saknas