Arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 19 juni 2012

H.Eich Srl tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk H.EICH — Ouder nationaal beeldmerk H SILVIAN HEACH — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009

Zaak T‑557/10Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest (PB)
13/07/2012 H.Eich/OHMI - Arav (H.EICH)
Zie pdf-documenten
Arrest
ECLI:EU:T:2012:309
19/06/2012 H.Eich/OHMI - Arav (H.EICH)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Informatie)
ECLI:EU:T:2012:309
19/06/2012 H.Eich/OHMI - Arav (H.EICH)
Verzoekschrift (PB)
29/01/2011 H.Eich/OHMI - Arav (H.EICH)
Zie pdf-documenten
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie - deel "Informatie over de niet-gepubliceerde beslissingen")

Onderwerp

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „H.EICH” voor waren van de klassen 18 en 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1411/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie die door de houder van het nationale beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „H- Silvian Heach”, voor waren van de klassen 18 en 25, is ingesteld

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.02 Relatieve weigeringsgronden
        4.11.03.02.07 Onderzochte tekens
          4.11.03.02.07.02 Gevaar voor verwarring met een ouder merk
            4.11.03.02.07.02.01 Aangevraagde woordmerken


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • Verordening 207/2009 -A08P1LB : punten 19 - 93
 • Verordening 207/2009 -A08P2LAPT2 : punt 19
 • Verordening 207/2009 -A08P2LAPT3 : punt 19
 • Hof van Justitie - Arrest C-39/97 : punt 72
 • Hof van Justitie - Arrest C-342/97 : punt 79
 • Gerecht - Arrest T-6/01 : punten 26, 30, 73
 • Gerecht - Arrest T-104/01 : punten 84, 86
 • Gerecht - Arrest T-162/01 : punt 20
 • Gerecht - Arrest T-127/02 : punt 64
 • Gerecht - Arrest T-183/02 : punt 49
 • Gerecht - Arrest T-359/02 : punt 41
 • Gerecht - Arrest T-57/03 : punt 80
 • Gerecht - Arrest T-81/03 : punt 72
 • Gerecht - Arrest T-117/03 : punt 76
 • Gerecht - Arrest T-169/03 : punt 33
 • Gerecht - Arrest T-317/03 : punt 26
 • Gerecht - Arrest T-346/04 : punt 46
 • Gerecht - Arrest T-423/04 : punt 46
 • Hof van Justitie - Arrest C-334/05 : punten 25, 27
 • Gerecht - Arrest T-97/05 : punt 34
 • Gerecht - Arrest T-414/05 : punten 46, 84
 • Hof van Justitie - Arrest C-193/06 : punt 27
 • Gerecht - Arrest T-103/06 : punt 66
 • Gerecht - Arrest T-185/07 : punt 89
 • Gerecht - Arrest T-490/07 : punt 46
 • Gerecht - Arrest T-502/07 : punten 64, 65, 81
 • Gerecht - Arrest T-35/08 : punt 30
 • Hof van Justitie - Arrest C-51/09 : punten 34, 37
 • Hof van Justitie - Arrest C-254/09 : punten 47, 71, 89
 • Gerecht - Arrest T-433/09 : punt 33
 • Gerecht - Arrest T-421/10 : punt 34

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 03/12/2010

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

19/06/2012


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 30 van 29.01.2011, blz.56

Arrest: PB C 277 van 28.07.2012, blz.19

Naam van de partijen

H.Eich/OHMI - Arav (H.EICH)

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
 • - Merken

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Beroep tot nietigverklaring : toewijzing

Rechtsprekende formatie

deuxième chambre (Tribunal)

Rechter-rapporteur

Dehousse

Advocaat-generaal

Informatie niet beschikbaar

Procestaal/Procestalen

 • Italiaans

Taal/Talen van de conclusie

  Informatie niet beschikbaar