Vispārējās tiesas spriedums (ceturtā palāta), 2019. gada 8. maijs

PT pret Eiropas Investīciju banku

Lieta T-571/16


Lappuses augšējā daļa Lietas dokumenti
Dokuments Datums Lietas dalībnieku vārds/nosaukums Priekšmets Curia EUR-Lex
Spriedums (OV)
14/06/2019 PT/EIB
(Tiesas) spriedums
ECLI:EU:T:2019:301
08/05/2019 PT/EIB
Eur-Lex teksts Eur-Lex teksts divās valodās
Lappuses augšējā daļa Lēmuma vai lietas juridiskais izvērtējums

Judikatūras Krājums

vēl nav publicēts (Vispārīgais Krājums - Daļa "Informācija par nepublicētajiem nolēmumiem")

Priekšmets

Informācija nav pieejama

Sistēmiskās klasifikācijas plāns

Informācija nav pieejama


Citāti no judikatūras vai tiesību aktiem

Motīvu daļā norādītie citāti

 • ES pamattiesību harta (2007. gads), 48. pants -P1
 • LESD – protokols 5 -A07P3LH
 • LESD – protokols 5 -A12P1

Rezolutīvā daļa

Informācija nav pieejama

Secinājumi

Informācija nav pieejama


Datumi

Dokumenta, uz kura pamata ierosināta lieta, iesniegšanas datums

 • 26/11/2015

Secinājumu datums

Informācija nav pieejama

Tiesas sēdes datums

Informācija nav pieejama

Pasludināšanas datums

08/05/2019


Atsauces

Publikācija Oficiālajā Vēstnesī

Lūgums: OV C 111, 29.03.2016, 44 lpp.

Spriedums: OV C 220, 01.07.2019, 33 lpp.

Lietas dalībnieku vārds/nosaukums

PT/EIB

Piezīmes no doktrīnas

Informācija nav pieejamaAnalītiskās ziņas par procesu

Prejudiciālā jautājuma izcelsme

Informācija nav pieejama

Priekšmets

 • Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība

Tiesvedība un iznākums

 • Ierēdņu celta prasība : iegūšana
 • Prasība sakarā ar atbildību : iegūšana
 • Prasība sakarā ar atbildību : noraidījums pēc būtības

Tiesas sastāvs

quatrième chambre (Tribunal)

Tiesnesis referents

Kanninens

Ģenerāladvokāts

Informācija nav pieejama

Tiesvedības valoda(s)

 • zviedru

Secinājumu valoda(s)

  Informācija nav pieejama