2019 m. gegužės 22 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) prieš Europos Komisiją

Mokslo tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa – Rekomendacija 2003/361/EB – Komisijos patvirtinimo komisijos sprendimas dėl kvalifikavimo kaip labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių – Prašymas atlikti peržiūrą pagal Sprendimo 2012/838/ES, Euratomas priedo 1.2.6 ir 1.2.7 punktus – Administracinio skundo, kaip jis suprantamas pagal Reglamento (EB) Nr. 58/2003 22 straipsnį, nebuvimas – Teisė į gynybą – Gero administravimo principas – Teisinis saugumas – Teisėti lūkesčiai – Res judicata galia – Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžimo kriterijai Sąjungos politikos kryptyse – „Įmonės“ sąvoka – „Ekonominės veiklos“ sąvoka – Nepriklausomumo kriterijus – Pareiga motyvuoti

Byla T-604/15


Į puslapio viršų Bylos dokumentai
Dokumentas Data Bylos šalys Sritis Curia EUR-Lex
Sprendimas (OL)
21/06/2019 Ertico - ITS Europe prieš Komisiją
Sprendimas
ECLI:EU:T:2019:348
22/05/2019 Ertico - ITS Europe prieš Komisiją
EUR-Lex tekstas EUR-Lex tekstas dviem kalbom
Ieškinys (OL)
27/11/2015 Ertico - ITS Europe prieš Komisiją
Rodyti pdf dokumentus
Į puslapio viršų Teisinė sprendimo arba bylos analizė

Teisingumo Teismo praktikos rinkinys

paskelbta (s) Skaitmeniniame rinkinyje (Bendrasis rinkinys)

Dalykas

Informacijos nėra

Klasifikatoriaus rodyklė

Informacijos nėra


Teismo praktikos ar teisės aktų citatos

Motyvai, kuriuose cituojama(s)

 • ES pagrindinių teisių chartija (2007), 41 straipsnis -P2 : punktas 47
 • ES pagrindinių teisių chartija (2007), 47 straipsnis : punktai 47, 164
 • ES pagrindinių teisių chartija (2007), 48 straipsnis : punktai 47, 164
 • SESV, (1–358) straipsnis 54 : punktai 93, 118
 • SESV, (1–358) straipsnis 101 : punktai 93, 118
 • SESV, (1–358) straipsnis 101 -P1 : punktai 119, 126
 • SESV, (1–358) straipsnis 102 : punktai 93, 118
 • SESV, (1–358) straipsnis 296 -L2 : punktas 164
 • ESS, straipsnis 6 : punktas 164
 • Rekomendacija - 32003H0361 : punktai 2, 23, 56, 59, 85, 89, 95, 97, 106 - 108, 115, 133, 135, 137, 139, 140, 146, 154, 158, 161, 163, 170, 179
 • Rekomendacija - 32003H0361 -C3 : punktas 93
 • Rekomendacija - 32003H0361 -C9 : punktai 98, 101
 • Rekomendacija - 32003H0361 -C12 : punktai 98, 101
 • Rekomendacija - 32003H0361 -NA01 : punktai 55, 58, 87, 92, 111, 113, 114, 118, 132, 162
 • Rekomendacija - 32003H0361 -NA02 : punktai 111, 147, 150, 152
 • Rekomendacija - 32003H0361 -NA03 : punktai 103, 136
 • Rekomendacija - 32003H0361 -NA06 : punktas 152
 • Reglamentas - 58/2003 -A04P2 : punktas 30
 • Reglamentas - 58/2003 -A22 : punktai 26, 28 - 30, 32, 35, 36, 39, 183
 • Reglamentas - 58/2003 -A22P1 : punktai 23, 43, 50
 • Reglamentas - 58/2003 -A22P1L1 : punktas 34
 • Reglamentas - 58/2003 -A22P1L3 : punktai 25, 42
 • Reglamentas - 58/2003 -A22P3 : punktai 36, 37
 • Sprendimas 2012/838 : punktai 85, 89
 • Sprendimas 2012/838 -NPT1.1.3.1P6LC : punktai 85, 88, 95, 163
 • Sprendimas 2012/838 -NPT1.1.3T5 : punktai 155, 158
 • Sprendimas 2012/838 -NPT1.2.6 : punktai 5, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 51, 52, 183, 184
 • Sprendimas 2012/838 -NPT1.2.6P2 : punktai 29, 33
 • Sprendimas 2012/838 -NPT1.2.6P3 : punktas 35
 • Sprendimas 2012/838 -NPT1.2.7 : punktai 5, 25, 26, 28 - 30, 32, 35, 37, 38, 40, 51, 52, 183, 184
 • Antrinė teisė - Institucijų vidaus aktas - 32015Q0423(01) -89 : punktas 17
 • Antrinė teisė - Institucijų vidaus aktas - 32015Q0423(01) -A27P5 : punktas 16
 • Antrinė teisė - Institucijų vidaus aktas - 32015Q0423(01) -A135P2 : punktas 182
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-14/81 -N10 : punktas 72
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-367/95 -N63 : punktas 166
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-191/98 -N194 : punktas 46
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-309/99 -N46 : punktai 94, 118
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-309/99 -N47 : punktai 94, 118
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-309/99 -N48 : punktai 94, 118
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-61/99 -N49 : punktas 168
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-91/01 -N49 : punktas 93
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-91/01 -N50 : punktas 102
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-91/01 -N51 : punktas 103
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-91/01 -N54 : punktas 151
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-217/01 -N56 : punktas 46
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-137/02 -N61 : punktas 102
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-193/02 -N2 : punktas 130
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-193/02 -N72 : punktas 123
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-205/03 -N25 : punktai 94, 118
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-217/03 -N49 : punktas 119
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-217/03 -N55 : punktas 119
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-217/03 -N220 : punktas 126
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-28/05 -N74 : punktas 46
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-211/05 -N45 : punktas 48
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-211/05 -N59 : punktas 48
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-199/06 -N61 : punktas 176
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-413/06 -N169 : punktas 167
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-60/06 -N245 : punktas 182
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-104/07 -N65 : punktas 72
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-407/07 -N182 : punktas 70
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-521/09 -N151 : punktas 167
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-436/09 -N47 : punktas 166
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-81/10 -N100 : punktas 68
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-53/10 -N40 : punktas 72
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-9/11 -N76 : punktas 168
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-1/12 -N40 : punktas 128
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-110/13 -N30 : punktas 93
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-110/13 -N31 : punktas 101
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-110/13 -N32 : punktas 100
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-110/13 -N33 : punktas 102
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-110/13 -N34 : punktas 103
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-129/13 -N29 : punktas 47
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-222/13 -N47 : punktas 69
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-566/14 -N77 : punktas 69
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-466/14 -N40 : punktas 47
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-808/14 -N193 : punktas 68
 • Bendrojo Teismo Nutartis T-499/14 : punktai 9, 79, 81
 • Bendrojo Teismo Nutartis T-499/14 -N10 : punktai 82, 175
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-231/15 -N29 : punktas 68
 • Teisingumo Teismas - Sprendimas C-411/15 -N134 : punktas 69
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-752/15 -N22 : punktas 166
 • Bendrojo Teismo Sprendimas T-752/15 -N23 : punktas 166
 • Bendrojo Teismo Nutartis T-603/15 -N56 : punktas 34
 • Bendrojo Teismo Nutartis T-603/15 -N57 : punktas 34
 • Bendrojo Teismo Nutartis T-603/15 -N58 : punktas 36
 • Bendrojo Teismo Nutartis T-603/15 -N59 : punktas 36
 • Bendrojo Teismo Nutartis T-603/15 -N60 : punktas 36

Rezoliucinė dalis

Informacijos nėra

Išvada

Informacijos nėra


Data

Bylos iškėlimo dokumento pateikimo data

 • 27/10/2015

Išvados pateikimo data

Informacijos nėra

Teismo posėdžio data

Informacijos nėra

Paskelbimo data

22/05/2019


Nuorodos

Paskelbimas Oficialiajame leidinyje

Sprendimas: OL C 230, 08.07.2019, p.25

Prašymas: OL C 414, 14.12.2015, p.38

Bylos šalys

Ertico - ITS Europe prieš Komisiją

Sprendimų aptarimas doktrinoje

Informacijos nėraProceso analitiniai duomenys

Prejudicinį klausimą pateikęs teismas

Informacijos nėra

Sritis

 • Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

Procedūra ir rezultatas

 • Ieškinys dėl panaikinimo : atmetimas dėl esmės

Teismo sudėtis

quatrième chambre (Tribunal)

Teisėjas pranešėjas

Reine

Generalinis advokatas

Informacijos nėra

Proceso kalba (os)

 • anglų

Kalba (os), kuria (omis) surašyta išvada

  Informacijos nėra