Yieh United Steel vs. komisjon
Kohtuasi T-607/15
Lehekülje algusse Kohtuasja dokumendid
Dokument Kuupäev Poolte nimed Valdkond Curia EUR-Lex
Kohtumäärus
ECLI:EU:T:2017:698
27/09/2017 Yieh United Steel vs. komisjon
Hagi (ELT)
15/01/2016 Yieh United Steel vs. komisjon
Vt pdf-dokumente
Lehekülje algusse Kohtulahendi või kohtuasja juriidiline analüüs

Kohtulahendite kogumik

Teave puudub

Ese

Teave puudub

Süstemaatiline liigitamine

Teave puudub


Viited kohtupraktikale või õigusaktidele

Põhjenduses

Teave puudub

Resolutsioonis

Teave puudub

Kohtujuristi ettepanek

Teave puudub


Kuupäevad

Hagi/kaebuse esitamise kuupäev

  • 27/10/2015

Ettepaneku kuupäev

Teave puudub

Kohtuistungi kuupäev

18/06/2019

Kuulutamise kuupäev

Teave puudub


Viited muudes allikates

Avaldamine Euroopa Liidu Teatajas

Hagi/taotlus: -ELT C 38, 01.02.2016, lk63

Poolte nimed

Yieh United Steel vs. komisjon

Kohtulahendite kommentaarid

Teave puudubMenetluse andmed

Eelotsuse küsimuse esitanud kohus

Teave puudub

Valdkond

  • - Kaubanduspoliitika
  • - Dumping

Menetlus ja tulemus

  • Tühistamishagi

Kohtukoosseis

Teave puudub

Ettekandja-kohtunik

Teave puudub

Kohtujurist

Teave puudub

Kohtumenetluse keel(ed)

  • inglise

Ettepaneku keel(ed)

    Teave puudub