Rodriguez Prieto/Комисия
Дело T-61/18
Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Решение (ОВ)
10/05/2019 Rodriguez Prieto/Комисия
Съдебно решение
ECLI:EU:T:2019:217
04/04/2019 Rodriguez Prieto/Комисия
Текст EUR-Lex Двуезичен текст EUR-Lex
Искова молба / Жалба (ОВ)
23/03/2018 Rodriguez Prieto/Комисия
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

публикувано в Електронния сборник (Общ сборник)

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 05/02/2018

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

04/04/2019


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Решение: ОВ C 182 27.05.2019 г., стр.31

Искане: ОВ C 134 16.04.2018 г., стр.23

Име/наименование на страните

Rodriguez Prieto/Комисия

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Правилник за длъжностните лица и условия за работа на другите служители

Производство и изход

  • Жалби на длъжностни лица : уважаване
  • Иск за отговорност : отхвърляне на иска/жалбата по същество

Съдебен състав

huitième chambre (Tribunal)

Съдия докладчик

Passer

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • френски

Език/ци на заключението

    Няма информация