Wyrok Sądu (siódma izba) z dnia 20 września 2019 r.

Reaktor Group Oy przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Sprawa T-650/18


Góra strony Dokumenty dotyczące sprawy
Dokument Data Oznaczenia stron Dziedzina Curia EUR-Lex
Wyrok
ECLI:EU:T:2019:635
20/09/2019 Reaktor Group przeciwko EUIPO (REAKTOR)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex dwujęzyczny
Wyrok (Informacja)
ECLI:EU:T:2019:635
20/09/2019 Reaktor Group przeciwko EUIPO (REAKTOR)
Skarga (Dz.U.)
14/12/2018 Reaktor Group przeciwko EUIPO (REAKTOR)
Góra strony Analiza prawna orzeczenia lub sprawy

Zbiór Orzeczeń

opublikowany (- ne) w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń (Zbiór Orzeczeń - część ogólna - część Inormacje dotyczące orzeczeń niepublikowanych)

Przedmiot

Informacja niedostępna

Plan klasyfikacji systematycznej

1.
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.04 Postępowanie i sprawy sporne
        4.11.03.04.03 Postępowanie odwoławcze
          4.11.03.04.03.02 Skarga do sądu Unii
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.03 Znaki opisowe
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.03 Znaki opisowe
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.13 Badane oznaczenia
          4.11.03.01.13.03 Znaki opisowe
            4.11.03.01.13.03.01 Słowne znaki towarowe
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.01 Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji
        4.11.03.01.00 Zagadnienia ogólne
4 Polityka wewnętrzna Unii Europejskiej
  4.11 Zbliżenie ustawodawstw
    4.11.03 Znak towarowy Unii Europejskiej
      4.11.03.04 Postępowanie i sprawy sporne
        4.11.03.04.04 Procedura
          4.11.03.04.04.07 Uzasadnienie


Cytaty z orzecznictwa lub prawodawstwa

Uzasadnienie

 • Rozporządzenie 207/2009 : punkt 1
 • Rozporządzenie 1001/2017 : punkt 14
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P1LB : punkty 5, 7, 9, 17, 31, 56, 59
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P1LC : punkty 5, 7, 9, 17, 18, 20, 22, 31, 32, 59
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P2 : punkty 5, 20
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A07P3 : punkt 8
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A66P1 : punkt 15
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A71P1 : punkt 15
 • Rozporządzenie 1001/2017 -A72P3 : punkt 12
 • Sąd - Wyrok T-355/00 -N39 : punkt 29
 • Sąd - Wyrok T-356/00 -N40 : punkt 29
 • Sąd - Wyrok T-118/06 -N28 : punkt 37
 • Sąd - Postanowienie T-285/08 -N22 : punkt 15
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-51/10 -N50 : punkt 22
 • Sąd - Wyrok T-249/11 -N65 : punkt 13
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-597/12 -N26 : punkt 37
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-597/12 -N27 : punkt 37
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-126/13 -N21 : punkt 22
 • Sąd - Wyrok T-501/13 -N72 : punkt 39
 • Trybunał Sprawiedliwości - Wyrok C-437/15 -N29 : punkt 36
 • Sąd - Wyrok T-56/15 -N12 : punkt 14
 • Sąd - Wyrok T-670/15 -N88 : punkt 31
 • Sąd - Wyrok T-878/16 -N26 : punkt 31
 • Sąd - Wyrok T-878/16 -N27 : punkt 31
 • Sąd - Wyrok T-878/16 -N28 : punkt 31
 • Sąd - Wyrok T-256/18 -N19 : punkt 21
 • Sąd - Wyrok T-256/18 -N20 : punkt 23
 • Sąd - Wyrok T-373/18 -N53 : punkt 29
 • Sąd - Postanowienie T-631/18 -N13 : punkt 15
 • Sąd - Postanowienie T-631/18 -N14 : punkt 15

Sentencja

Informacja niedostępna

Opinia

Informacja niedostępna


Daty

Data złożenia dokumentu wszczynającego postępowanie

 • 29/10/2018

Data opinii

Informacja niedostępna

Data rozprawy

Informacja niedostępna

Data ogłoszenia

20/09/2019


Odesłania

Publikacja w Dzienniku Urzędowym

Wniosek: Dz.U. C 16 od 14.01.2019, str.56

Oznaczenia stron

Reaktor Group przeciwko EUIPO (REAKTOR)

Komentarze doktryny

Informacja niedostępnaAnalityczne dane proceduralne

Pochodzenie pytania prejudycjalnego

Informacja niedostępna

Dziedzina

 • Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa
 • - Znaki towarowe

Relewantne przepisy prawa krajowego

Informacja niedostępna

Relewantne przepisy prawa międzynarodowego

Informacja niedostępna

Procedura i wynik

 • Skarga o stwierdzenie nieważności : uzyskanie

Skład orzekający

septième chambre (Tribunal)

Sędzia sprawozdawca

Kornezov

Rzecznik generalny

Informacja niedostępna

Język(i) postępowania

 • fiński

Język(i) opinii

  Informacja niedostępna