Sentenza tal-Qorti Ġenerali (L-Għaxar Awla) tal-10 ta’ Ġunju 2020

Boyer vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Kawża T-718/18


Parti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Sentenza (ĠU)
17/07/2020 Boyer vs EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Sentenza
ECLI:EU:T:2020:257
10/06/2020 Boyer vs EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Sentenza (Informazzjoni)
ECLI:EU:T:2020:257
10/06/2020 Boyer vs EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Rikors (ĠU)
25/01/2019 Boyer vs EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

li għadu/għadha ma ġiex/ġietx ippubblikat(a) (Ġabra Ġenerali - Taqsima “Informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet mhux ippubblikati”)

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

Informazzjoni mhux disponibbli


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

Dispożittiv

Informazzjoni mhux disponibbli

Konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

  • 05/12/2018

Data tal-konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

10/06/2020


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Informazzjoni mhux disponibbli

Isem tal-partijiet

Boyer vs EUIPO - Philicon-97 (PHILIBON DEPUIS 1957 www.philibon.com)

Noti dwar il-kummentarji

Informazzjoni mhux disponibbliInformazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Informazzjoni mhux disponibbli

Suġġett

  • Proprjetà intellettwali, industrjali u kummerċjali
  • - Trade marks

Dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali msemmija

Informazzjoni mhux disponibbli

Dispożizzjonijiet tad-dritt internazzjonali msemmija

Informazzjoni mhux disponibbli

Proċedura u riżultat

  • Rikors għal annullament : Ċaħda fuq il-mertu

Kulleġġ ġudikanti

dixième chambre (Tribunal)

Imħallef Relatur

Hesse

Avukat Ġenerali

Informazzjoni mhux disponibbli

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

  • l-Ingliż

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

    Informazzjoni mhux disponibbli