Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 10 september 2019

Oakley, Inc. tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

Zaak T-744/18


Bovenste deel van de pagina Stukken van de zaak
Document Datum Naam van de partijen Onderwerp Curia EUR-Lex
Arrest
ECLI:EU:T:2019:568
10/09/2019 Oakley/EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Tekst EUR-Lex Tekst EUR-Lex in twee talen
Arrest (Informatie)
ECLI:EU:T:2019:568
10/09/2019 Oakley/EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Verzoekschrift (PB)
01/02/2019 Oakley/EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)
Bovenste deel van de pagina Juridische analyse van de beslissing of van de zaak

Jurisprudentie

gepubliceerd in de digitale Jurisprudentie (Algemene Jurisprudentie - deel "Informatie over de niet-gepubliceerde beslissingen")

Onderwerp

Informatie niet beschikbaar

Systematisch overzicht

1.
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.02 Relatieve weigeringsgronden
        4.11.03.02.02 Gevaar voor verwarring met een ouder merk
          4.11.03.02.02.00 Algemeen
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.02 Relatieve weigeringsgronden
        4.11.03.02.02 Gevaar voor verwarring met een ouder merk
          4.11.03.02.02.03 Overeenstemmende merken
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.02 Relatieve weigeringsgronden
        4.11.03.02.07 Onderzochte tekens
          4.11.03.02.07.02 Gevaar voor verwarring met een ouder merk
            4.11.03.02.07.02.02 Aangevraagde beeldmerken
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.04 Procedure en geschillen
        4.11.03.04.04 Procedureregels
          4.11.03.04.04.05 Ambtshalve onderzoek van de feiten
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.04 Procedure en geschillen
        4.11.03.04.04 Procedureregels
          4.11.03.04.04.05 Ambtshalve onderzoek van de feiten
4 Binnenlands beleid van de Europese Unie
  4.11 Harmonisatie van wetgevingen
    4.11.03 Merk van de Europese Unie
      4.11.03.02 Relatieve weigeringsgronden
        4.11.03.02.02 Gevaar voor verwarring met een ouder merk
          4.11.03.02.02.00 Algemeen


Citaten uit rechtspraak of uit regelgeving

Rechtsoverwegingen waarin wordt geciteerd

 • Verordening 207/2009 : punt 1
 • Verordening 207/2009 -A08P1LB : punten 7, 12
 • Verordening 207/2009 -A08P5 : punt 7
 • Verordening 207/2009 -A41 : punt 5
 • Afgeleid recht - Intern besluit van instelling - 32015Q0423(01) -A178P5 : punt 17
 • Verordening 1001/2017 -A08P1LB : punten 13, 19, 21, 24, 26, 69
 • Verordening 1001/2017 -A72P1 : punt 21
 • Verordening 1001/2017 -A72P6 : punten 19, 20
 • Verordening 1001/2017 -A95P1 : punten 50, 57
 • Hof van Justitie - Arrest C-39/97 -N17 : punt 47
 • Gerecht - Arrest T-185/02 -N29 : punt 57
 • Gerecht - Arrest T-81/03 -N74 : punt 47
 • Gerecht - Arrest T-389/03 -N52 : punt 25
 • Gerecht - Arrest T-389/03 -N53 : punt 27
 • Gerecht - Arrest T-7/04 -N56 : punt 66
 • Hof van Justitie - Arrest C-25/05 -N52 : punt 59
 • Hof van Justitie - Arrest C-273/05 -N39 : punt 58
 • Hof van Justitie - Arrest C-334/05 -N35 : punt 31
 • Gerecht - Arrest T-304/07 -N34 : punt 31
 • Gerecht - Arrest T-187/10 -N71 : punt 68
 • Hof van Justitie - Arrest C-88/11 -N29 : punt 61
 • Hof van Justitie - Arrest C-88/11 -N30 : punt 61
 • Gerecht - Arrest T-445/12 -N35 : punt 18
 • Gerecht - Arrest T-263/13 -N25 : punt 32
 • Gerecht - Arrest T-489/13 -N68 : punt 46
 • Gerecht - Arrest T-485/14 -N24 : punt 26
 • Gerecht - Arrest T-146/15 -N43 : punt 53
 • Gerecht - Arrest T-146/15 -N44 : punt 53
 • Gerecht - Arrest T-521/15 -N50 : punt 42
 • Gerecht - Arrest T-754/16 : punt 12

Dictum

Informatie niet beschikbaar

Conclusie

Informatie niet beschikbaar


Datums

Datum van neerlegging van het stuk dat het geding inleidt

 • 20/12/2018

Datum van de conclusie

Informatie niet beschikbaar

Datum van de terechtzitting

Informatie niet beschikbaar

Datum van de uitspraak

10/09/2019


Verwijzingen

Bekendmaking in het Publicatieblad

Verzoek: PB C 65 van 18.02.2019, blz.45

Naam van de partijen

Oakley/EUIPO - Xuebo Ye (Représentation d’une ellipse discontinue)

Rechtsgeleerde noten

Informatie niet beschikbaarAnalytische gegevens betreffende de procedure

Herkomst van de prejudiciële vraag

Informatie niet beschikbaar

Onderwerp

 • Intellectuele, industriële en commerciële eigendom
 • - Merken

Betrokken bepalingen van nationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Betrokken bepalingen van internationaal recht

Informatie niet beschikbaar

Procedure en resultaat

 • Beroep tot nietigverklaring : toewijzing

Rechtsprekende formatie

première chambre (Tribunal)

Rechter-rapporteur

Svenningsen

Advocaat-generaal

Informatie niet beschikbaar

Procestaal/Procestalen

 • Spaans

Taal/Talen van de conclusie

  Informatie niet beschikbaar