A Törvényszék ítélete (első tanács), 2019. május 14.

Commune de Fessenheim és társai kontra Európai Bizottság

A dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – A Bizottság által a francia hatóságokhoz intézett, az EDF csoportnak a fessenheimi atomerőmű üzemeltetési engedélyének visszavonása miatt fizetendő kártalanítással kapcsolatos jegyzőkönyvre vonatkozó levél – A hozzáférés megtagadása – Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmével kapcsolatos kivétel – Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljának védelmével kapcsolatos kivétel – A bizalmasság általános vélelme – Nyomós közérdek

T-751/17. sz. ügy


Az oldal tetejére Az üggyel kapcsolatos dokumentumok
Dokumentum Dátum A felek neve Tárgy Curia EUR-Lex
Ítélet (HL)
21/06/2019 Commune de Fessenheim és társai kontra Bizottság
ítélet
ECLI:EU:T:2019:330
14/05/2019 Commune de Fessenheim és társai kontra Bizottság
EUR-Lex szöveg kétnyelvű EUR-Lex szöveg
Keresetlevél (HL)
12/01/2018 Commune de Fessenheim és társai kontra Bizottság
pdf nézet
Az oldal tetejére A határozat vagy az ügy jogi elemzése

Határozatok Tára

az elektronikus EBHT-ban közzétették (Általános EBHT)

Tárgy

Nincs információ

Rendszerezett osztályozás

1.
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.09 Államok által nyújtott támogatások
    4.09.04 A támogatások ellenőrzésére vonatkozó eljárás
      4.09.04.04 Előzetes vizsgálati szakasz
2 Az Európai Unió intézményi felépítése
  2.03 A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés joga
    2.03.02 Kivételek
      2.03.02.01 Elvek
        2.03.02.01.03 A dokumentumok konkrét és egyedi vizsgálata
          2.03.02.01.03.02 A konkrét és egyedi vizsgálatra vonatkozó kötelezettségtől való eltérések
            2.03.02.01.03.02.02 Dokumentum-kategóriánkénti általános bizalmassági vélelmek
2 Az Európai Unió intézményi felépítése
  2.03 A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés joga
    2.03.02 Kivételek
      2.03.02.03 Relatív kivételek
        2.03.02.03.05 Az ellenőrzések, vizsgálatok és könyvvizsgálatok céljainak védelme
          2.03.02.03.05.02 Verseny és állami támogatások
2 Az Európai Unió intézményi felépítése
  2.03 A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés joga
    2.03.02 Kivételek
      2.03.02.01 Elvek
        2.03.02.01.03 A dokumentumok konkrét és egyedi vizsgálata
          2.03.02.01.03.02 A konkrét és egyedi vizsgálatra vonatkozó kötelezettségtől való eltérések
            2.03.02.01.03.02.02 Dokumentum-kategóriánkénti általános bizalmassági vélelmek
2 Az Európai Unió intézményi felépítése
  2.05 Az Unió jogi aktusai
    2.05.06 Indokolás
2 Az Európai Unió intézményi felépítése
  2.03 A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés joga
    2.03.00 Általánosságok
4 Az Európai Unió belpolitikája
  4.08 Verseny
    4.08.04 Közvállalkozások
1 Az Európai Unió jogrendje
  1.04 Alapvető jogok
    1.04.03 Az alapvető jogok
      1.04.03.42 A dokumentumokhoz való hozzáférés joga
2 Az Európai Unió intézményi felépítése
  2.03 A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés joga
    2.03.06 Peres eljárás
      2.03.06.02 A bírósági felülvizsgálat terjedelme
3 Jogviták
  3.02 Megsemmisítés iránti keresetek
    3.02.01 Megsemmisítés iránti keresettel megtámadható aktusok
2 Az Európai Unió intézményi felépítése
  2.03 A dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés joga
    2.03.02 Kivételek
      2.03.02.03 Relatív kivételek
        2.03.02.03.01 Nyomós közérdek


Hivatkozások az ítélkezési gyakorlatra vagy jogszabályokra

Az indokolásban hivatkozva

Rendelkező rész

Nincs információ

indítvány

Nincs információ


Dátum

Az eljárást megindító irat benyújtásának időpontja

  • 17/11/2017

Az indítvány ismertetésének időpontja

Nincs információ

A tárgyalás időpontja

Nincs információ

Kihirdetés időpontja

14/05/2019


Hivatkozások

A Hivatalos Lapban való közzététel

ítélet: HL C 230., 08.07.2019., 32o.

Kérelem/kereset: HL C 32., 29.01.2018., 36o.

A felek neve

Commune de Fessenheim és társai kontra Bizottság

Kapcsolódó tanulmányok

Nincs információAz eljárás adatai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés forrása

Nincs információ

Tárgy

  • Intézményi rendelkezések
  • - A dokumentumokhoz való hozzáférés

Eljárás és eredmény

  • Megsemmisítés iránti keresetek : elfogadhatatlanság miatti elutasítás
  • Megsemmisítés iránti keresetek : érdemben történő elutasítás

Ítélkező testület

première chambre (Tribunal)

Előadó bíró

Nihoul

Főtanácsnok

Nincs információ

Az eljárás nyelve(i)

  • francia

Az indítvány nyelve(i)

    Nincs információ