Rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 5. září 2019

C&A AG v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie #BESTDEAL – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001

Věc T-753/18


Na začátek stránky Dokumenty k věci
Dokument Datum Jména účastníků řízení Oblast Curia EUR-Lex
Rozsudek
ECLI:EU:T:2019:560
05/09/2019 C&A v. EUIPO (#BESTDEAL)
Text v databázi EUR-Lex Dvojjazyčné zobrazení textu v databázi EUR-Lex
Rozsudek (Informace)
ECLI:EU:T:2019:560
05/09/2019 C&A v. EUIPO (#BESTDEAL)
Žaloba (Úř. věst.)
01/02/2019 C&A v. EUIPO (#BESTDEAL)
Na začátek stránky Právní analýza rozhodnutí nebo věci

Sbírka soudních rozhodnutí

zveřejněný(á)(é) v elektronické Sbírce rozhodnutí (Sbírka rozhodnutí – část „informace o nezveřejněných rozhodnutích“)

Předmět

Nedostupná informace

Přehled systematického třídění

1.
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.02 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost
          4.11.03.01.02.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.02 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost
          4.11.03.01.02.01 Reklamní slogany
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.02 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost
          4.11.03.01.02.01 Reklamní slogany
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.02 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost
          4.11.03.01.02.01 Reklamní slogany
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.02 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost
          4.11.03.01.02.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.04 Řízení a soudní agenda
        4.11.03.04.04 Procesní ustanovení
          4.11.03.04.04.05 Zkoumání skutečností z úřední moci
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.01 Absolutní důvody pro zamítnutí
        4.11.03.01.13 Posuzovaná označení
          4.11.03.01.13.02 Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost
            4.11.03.01.13.02.02 Obrazové ochranné známky
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.00 Obecné
4 Vnitřní politika Evropské unie
  4.11 Sbližování právních předpisů
    4.11.03 Ochranná známka Evropské unie
      4.11.03.00 Obecné


Citace judikatury nebo právních předpisů

Odůvodnění citující

Nedostupná informace

Výrok

Nedostupná informace

Stanovisko

Nedostupná informace


Data

Datum podání návrhu na zahájení řízení

  • 26/12/2018

Datum stanoviska

Nedostupná informace

Datum jednání

Nedostupná informace

Datum vyhlášení

05/09/2019


Odkazy

Vyhlášení v Úředním věstníku

Žádost: Úř. věst. C 65, 18.02.2019, s.46

Jména účastníků řízení

C&A v. EUIPO (#BESTDEAL)

Komentáře právní nauky

Nedostupná informaceProcesní analytické údaje

Původ předběžné otázky

Nedostupná informace

Oblast

  • Duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví
  • - Ochranné známky

Uvedená ustanovení vnitrostátního práva

Nedostupná informace

Uvedená ustanovení mezinárodního práva

Nedostupná informace

Řízení a výsledek

  • Žaloby na neplatnost : zamítnutí ve věci samé

Soudní kolegium

Neuvième chambre (Tribunal)

Soudce zpravodaj

Gervasoni

Generální advokát

Nedostupná informace

Jednací jazyk(y)

  • francouzština

Jazyk(y) stanoviska

    Nedostupná informace