Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tal-21 ta’ Marzu 2019

Xianhao Pan vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

Kawża T-777/17Parti ta' fuq tal-paġna Dokumenti tal-kawża
Dokument Data Isem tal-partijiet Suġġett Curia EUR-Lex
Sentenza (ĠU)
12/04/2019 Pan vs EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Sentenza
ECLI:EU:T:2019:180
21/03/2019 Pan vs EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Test EUR-Lex Test EUR-Lex bilingwi
Rikors (ĠU)
05/01/2018 Pan vs EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Ara d-dokumenti pdf
Parti ta' fuq tal-paġna Analiżi ġuridika tad-deċiżjoni jew tal-kawża

Ġabra tal-ġurispridenza

li għadu/għadha ma ġiex/ġietx ippubblikat(a) (Ġabra Ġenerali - Taqsima “Informazzjoni dwar id-deċiżjonijiet mhux ippubblikati”)

Suġġett

Informazzjoni mhux disponibbli

Pjan ta' klassifikazzjoni sistematika

Informazzjoni mhux disponibbli


Ċitazzjonijiet minn ġurisprudenza jew minn leġiżlazzjoni

Motivi ċċitati

Dispożittiv

Informazzjoni mhux disponibbli

Konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli


Dati

Data tal-preżentata tal-att promotur

  • 23/11/2017

Data tal-konklużjonijiet

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-seduta

Informazzjoni mhux disponibbli

Data tas-sentenza

21/03/2019


Referenzi

Pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali

Sentenza: ĠU C 155 -06.05.2019 p.42

Talba: ĠU C 22 -22.01.2018 p.61

Isem tal-partijiet

Pan vs EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)

Noti dwar il-kummentarji

Informazzjoni mhux disponibbliInformazzjoni analitika proċedurali

Oriġini tad-domanda preliminari

Informazzjoni mhux disponibbli

Suġġett

  • Proprjetà intellettwali, industrjali u kummerċjali
  • - Trade marks

Proċedura u riżultat

  • Rikors għal annullament : Ċaħda fuq il-mertu

Kulleġġ ġudikanti

huitième chambre (Tribunal)

Imħallef Relatur

De Baere

Avukat Ġenerali

Informazzjoni mhux disponibbli

Lingwa(Lingwi) tal-kawża

  • l-Ingliż

Lingwa(Lingwi) tal-konklużjonijiet

    Informazzjoni mhux disponibbli