Pan mot EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Mål T-777/17

Gå till toppen av sidan Dokument i målet
Dokument Datum Parternas namn Ämnesområde Curia EUR-Lex
Dom (EUT)
12/04/2019 Pan mot EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Dom
ECLI:EU:T:2019:180
21/03/2019 Pan mot EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Visa texten i EUR-Lex Visa texten i EUR-Lex på två språk
Ansökan (EUT)
05/01/2018 Pan mot EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)
Visa texten i pdf-format
Gå till toppen av sidan Rättslig analys av avgörandet eller av målet

Rättsfallssamlingen

ej ännu publicerat (Rättsfallssamlingen - Avdelningen "Upplysning om opublicerade avgöranden")

Saken

Uppgift saknas

Systematisk klassificeringsindelning

Uppgift saknas


Hänvisningar till rättspraxis och lagstiftning

I domskälen hänvisas till

 • FEUF, artikel 296 -L2 : punkt 27
 • Förordning 2868/95 -A01R49P1 : punkt 14
 • Förordning 207/2009 : punkt 1
 • Förordning 207/2009 -A08P1LB : punkterna 3, 10, 36, 38
 • Förordning 207/2009 -A53P1LA : punkterna 3, 36
 • Förordning 207/2009 -A60 : punkterna 13 - 15
 • Förordning 207/2009 -A64P1 : punkt 33
 • Förordning 207/2009 -A75 : punkt 27
 • Förordning 207/2009 -A76P2 : punkterna 20, 22
 • Domstolen - Dom i mål C-39/97 -N17 : punkt 56
 • Tribunalen - Dom i mål T-162/01 -N30 : punkt 37
 • Tribunalen - Dom i mål T-162/01 -N31 : punkt 37
 • Tribunalen - Dom i mål T-162/01 -N32 : punkt 37
 • Tribunalen - Dom i mål T-162/01 -N33 : punkt 37
 • Domstolen - Dom i mål C-447/02 -N64 : punkt 27
 • Domstolen - Dom i mål C-447/02 -N65 : punkt 27
 • Domstolen - Dom i mål C-29/05 -N42 : punkt 21
 • Domstolen - Dom i mål C-29/05 -N43 : punkt 22
 • Domstolen - Dom i mål C-29/05 -N44 : punkt 23
 • Domstolen - Dom i mål C-334/05 -N35 : punkt 41
 • Tribunalen - Dom i mål T-303/08 -N46 : punkt 31
 • Tribunalen - Dom i mål T-351/08 -N18 : punkt 30
 • Domstolen - Dom i mål C-552/09 -N65 : punkt 56
 • Tribunalen - Dom i mål T-61/13 -N19 : punkt 13
 • Tribunalen - Dom i mål T-61/13 -N31 : punkt 13
 • Tribunalen - Dom i mål T-521/13 -N60 : punkt 58
 • Domstolen - Dom i mål C-673/15 -N47 : punkt 38
 • Tribunalen - Dom i mål T-290/15 -N77 : punkt 31
 • Domstolen - Dom i mål C-418/16 -N49 : punkt 22
 • Domstolen - Dom i mål C-418/16 -N63 : punkt 23
 • Domstolen - Dom i mål C-478/16 -N34 : punkt 21
 • Domstolen - Dom i mål C-564/16 -N65 : punkt 28
 • Tribunalen - Dom i mål T-61/16 -N115 : punkt 33
 • Tribunalen - Dom i mål T-62/16 -N83 : punkt 30
 • Tribunalen - Dom i mål T-328/16 -N44 : punkt 28
 • Tribunalen - Dom i mål T-328/16 -N45 : punkt 29
 • Tribunalen - Dom i mål T-344/16 -N54 : punkt 23
 • Tribunalen - Dom i mål T-25/17 -N34 : punkt 27
 • Tribunalen - Dom i mål T-297/17 -N17 : punkt 33
 • Tribunalen - Dom i mål T-429/17 -N86 : punkt 56
 • Tribunalen - Dom i mål T-820/17 -N27 : punkt 37
 • Tribunalen - Dom i mål T-820/17 -N28 : punkt 38
 • Tribunalen - Dom i mål T-820/17 -N29 : punkt 41

Domslut

Uppgift saknas

Förslag till avgörande

Uppgift saknas


Datum

Dag då ansökan ingavs

 • 23/11/2017

Dag för förslag till avgörande

Uppgift saknas

Dag för förhandlingen

Uppgift saknas

Dag för meddelande av avgörandet

21/03/2019


Hänvisningar

Offentliggörande i EUT

Dom: EUT C 155, 06.05.2019, s.42.

Ansökan: EUT C 22, 22.01.2018, s.61.

Parternas namn

Pan mot EUIPO - Entertainment One UK (TOBBIA)

Kommentarer i doktrinen

Uppgift saknasAnalytiska upplysningar om förfarandet

Begäran om förhandsavgörande kommer från

Uppgift saknas

Ämnesområde

 • Immateriell, industriell och kommersiell äganderätt
 • - Varumärken

Förfarande och resultat

 • Talan om ogiltigförklaring : ogillande i sak

Dömande sammansättning

huitième chambre (Tribunal)

Referent

De Baere

Generaladvokat

Uppgift saknas

Rättegångsspråk

 • engelska

Språk som förslaget till avgörande är avfattat på

  Uppgift saknas