Hotărârea Tribunalului (Camera a șaptea) din 16 mai 2019

Eleni Nerantzaki împotriva Comisia Europeană

Cauza T-813/17


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
21/06/2019 Nerantzaki/Comisia
Hotărâre
ECLI:EU:T:2019:335
16/05/2019 Nerantzaki/Comisia
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Informare)
ECLI:EU:T:2019:335
16/05/2019 Nerantzaki/Comisia
Cerere introductivă (JO)
26/01/2018 Nerantzaki/Comisia
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general - Secțiunea „Informări privind deciziile nepublicate”)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
9 Funcție publică
  9.23 Calea de atac jurisdicțională
    9.23.02 Condiții de admisibilitate
      9.23.02.02 Act cauzator de prejudicii
        9.23.02.02.01 Noţiune
          9.23.02.02.01.03 Reexaminarea unei decizii anterioare
9 Funcție publică
  9.08 Recrutarea
    9.08.04 Concurs
      9.08.04.01 Anunțul de concurs
        9.08.04.01.01 Obiect
9 Funcție publică
  9.08 Recrutarea
    9.08.04 Concurs
      9.08.04.04 Desfășurarea concursului
        9.08.04.04.01 Condiții de admitere


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Informaţii nedisponibile

Dispozitiv

Informaţii nedisponibile

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 14/12/2017

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

16/05/2019


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 230 08.07.2019, p.33

Cerere: JO C 52 12.02.2018, p.39

Numele părților

Nerantzaki/Comisia

Comentarii din doctrină

Informaţii nedisponibileDate analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Informaţii nedisponibile

Materie

  • Statutul funcționarilor și regimul aplicabil celorlalți agenți

Procedură și rezultat

  • Acțiuni ale funcționarilor : admitere

Complet de judecată

septième chambre (Tribunal)

Judecător raportor

Tomljenović

Avocat general

Informaţii nedisponibile

Limba/Limbile de procedură

  • engleză

Limba/Limbile concluziilor

    Informaţii nedisponibile