Apple Sales International и Apple Operations Europe/Комисия
Дело T-892/16

Нагоре Документи по делото
Документ Дата Име/наименование на страните Област Curia EUR-Lex
Определение
ECLI:EU:T:2017:926
15/12/2017 Apple Sales International и Apple Operations Europe/Комисия
Определение
ECLI:EU:T:2017:925
15/12/2017 Apple Sales International и Apple Operations Europe/Комисия
Искова молба / Жалба (ОВ)
03/02/2017 Apple Sales International и Apple Operations Europe/Комисия
Вж. pdf документи
Нагоре Юридически анализ на решението или на делото

Сборник съдебна практика

Няма информация

Предмет

Няма информация

Систематично класифициране

Няма информация


Цитати от законодателството или от съдебната практика

Мотиви, цитиращи

Няма информация

Диспозитив

Няма информация

Заключение

Няма информация


Дати

Дата на подаване на документа за образуване на производството

  • 19/12/2016

Дата на заключението

Няма информация

Дата на съдебното заседание

Няма информация

Дата на обявяването

Няма информация


Библиографски справки

Публикуване в Официален вестник

Искане: ОВ C 53 20.02.2017 г., стр.37

Име/наименование на страните

Apple Sales International и Apple Operations Europe/Комисия

Коментари в доктрината

Няма информацияАналитични данни за производството

Произход на преюдициалното запитване

Няма информация

Област

  • Конкуренция
  • - Помощи, предоставяни от държавите

Посочени разпоредби на националното право

Няма информация

Посочени разпоредби на международното право

Няма информация

Производство и изход

  • Жалба за отмяна

Съдебен състав

Няма информация

Съдия докладчик

Няма информация

Генерален адвокат

Няма информация

Език/ци на производството

  • английски

Език/ци на заключението

    Няма информация