Hotărârea Curții (Camera a noua) din 26 februarie 2015

Bogdan Matei și Ioana Ofelia Matei împotriva SC Volksbank România SA

Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Specializat Cluj

Directiva 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate între un vânzător sau furnizor și un consumator – Articolul 4 alineatul (2) – Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale – Excluderea clauzelor referitoare la obiectul principal al contractului sau la caracterul adecvat al prețului sau remunerației, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate în mod clar și inteligibil – Clauze care conțin un „comision de risc” perceput de creditor și care îl autorizează pe acesta, în anumite condiții, să modifice în mod unilateral rata dobânzii

Cauza C-143/13


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
10/04/2015 Matei
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2015:127
26/02/2015 Matei
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2015:127
26/02/2015 Matei
Cerere (JO)
31/05/2013 Matei
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Cerere de decizie preliminară - Tribunalul Specializat Cluj – Interpretarea art. 4 alin. (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Ediție specială, 15/vol.2, p. 273) și a art. 2 alin. (2) litera (a) și a art. 3 litera (g) din Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, p. 66) - Validitatea unei clauze referitoare la un comision bancar de risc, stipulată în contractele de credit garantate printro ipotecă - Aprecierea caracterului pretins abuziv al unei astfel de clauze în raport cu definiția obiectului și a prețului contractelor menționate - Criterii de apreciere

Plan de structurare sistematic

1.
3 Contencios
  3.04 Trimitere preliminară
    3.04.02 Competenţa Curţii de Justiţie
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.18 Protecția consumatorilor
    4.18.04 Clauze abuzive
      4.18.04.01 Domeniul de aplicare al reglementării
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.18 Protecția consumatorilor
    4.18.04 Clauze abuzive
      4.18.04.01 Domeniul de aplicare al reglementării


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

 • Directiva 93/13 -A02P2LA : punct 36
 • Directiva 93/13 -A03 : puncte 5, 71, 74
 • Directiva 93/13 -A04 : punct 6
 • Directiva 93/13 -A04P1 : punct 4
 • Directiva 93/13 -A04P2 : puncte 1, 36, 44, 46, 47, 49, 50, 52 - 55, 57, 58, 60, 63 - 65, 69, 73, 78
 • Directiva 93/13 -A05 : puncte 7, 73, 74
 • Directiva 93/13 -A08 : puncte 8, 61
 • Directiva 93/13 -C12 : punct 3
 • Directiva 93/13 -C19 : punct 3
 • Directiva 93/13 -C20 : punct 3
 • Directiva 93/13 -N : puncte 60, 61
 • Directiva 93/13 -N1PT1LG : punct 10
 • Directiva 93/13 -N1PT1LJ : puncte 9, 10, 59, 74
 • Directiva 93/13 -N1PT1LL : puncte 9, 10, 754
 • Directiva 93/13 -N1PT2LB : puncte 10, 59, 74
 • Directiva 93/13 -N1PT2LD : puncte 10, 74
 • Directiva 2008/48 -A02P2 : punct 12
 • Directiva 2008/48 -A03 : punct 13
 • Directiva 2008/48 -A03LG : puncte 36, 45, 47
 • Directiva 2008/48 -A03P3 : puncte 9, 59, 61
 • Directiva 2008/48 -N1 : punct 11
 • Curtea de Justiţie - Regulamentul de procedură (2012) -A100P2 : punct 37
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-314/96 -N16 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-314/96 -N21 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-314/96 -N22 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-225/02 -N23 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-225/02 -N29 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-225/02 -N30 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-225/02 -N31 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-472/10 -N23 : punct 58
 • Curtea de Justiţie - Ordonanţa C-155/11 -N14 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Ordonanţa C-155/11 -N19 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Ordonanţa C-155/11 -N20 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Ordonanţa C-155/11 -N21 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N37 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N38 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N39 : punct 51
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N40 : punct 51
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N42 : punct 49
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N45 : punct 53
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N49 : punct 54
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N50 : punct 54
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N51 : punct 54
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N54 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N55 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N58 : punct 70
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N61 : punct 72
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N69 : punct 73
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N71 : punct 73
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N73 : punct 74
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-26/13 -N74 : punct 75

Dispozitiv

 • Interpretare : Directiva 93/13 -A04P2

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 20/03/2013

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

26/02/2015


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 138 27.04.2015, p.4

Cerere: JO C 171 15.06.2013, p.15

Numele părților

Matei

Comentarii din doctrină

 1. Poillot, Élise: Cour de justice, 9e ch., 26 février 2015, Bogdan Matei et Ioana Ofelia Matei c/ SC Volksbank România SA, aff. C-143/13, ECLI:EU:C:2015:127, Jurisprudence de la CJUE 2015 (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2015 p.727-732 (FR)
 2. Tereszkiewicz, Piotr: Kredyty walutowe w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - wybrane zagadnienia, Experientia docet, Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple (Wolters Kluwe, 2017) 2017, p. 1416-1428 (PL)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal de grande instance spécialisé de Cluj) - România

Materie

 • Apropierea legislațiilor
 • Protecția consumatorilor

Dispoziții de drept național vizate

RO - Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti și consumatori, art. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, art. 36 et 95 Legea nr. 288/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, art. 9³

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară

Complet de judecată

neuvième chambre (Cour)

Judecător raportor

Prechal

Avocat general

Wahl

Limba/Limbile de procedură

 • română

Limba/Limbile concluziilor

  Informaţii nedisponibile