Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 9 iulie 2015

Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei împotriva Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Cluj Napoca prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș

Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Maramureș

Trimitere preliminară – Taxă pe valoarea adăugată (TVA) – Directiva 2006/112/CE – Articolele 273 și 287 – Obligație de identificare din oficiu a unei persoane impozabile în scopuri de TVA – Caracterul impozabil al serviciilor de medicină veterinară – Principiul securității juridice – Principiul protecției încrederii legitime

Cauza C-144/14


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
21/08/2015 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Afișare documente pdf
Hotărâre
ECLI:EU:C:2015:452
09/07/2015 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2015:452
09/07/2015 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Cerere (JO)
20/06/2014 Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Cerere de decizie preliminară – Tribunalul Maramureș – Interpretarea articolului 273 și a articolului 287 punctul 18 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347 p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) – Principiile proporționalității și securității juridice – Caracterul impozabil al serviciilor medicale veterinare – Legislație națională anterioară aderării care prevede scutirea de TVA a activităților prestate de medicii veterinari în exercitarea profesiei lor – Legislație națională ulterioară care nu mai include în mod expres respectivele activități printre activitățile scutite – Obligație retroactivă de plată a TVAului, la care se adaugă majorări și dobânzi – Înregistrare a persoanelor, de către autoritățile fiscale, în registrul persoanelor impozabile în vederea solicitării plății taxei – Opozabilitate a unei hotărâri a Curții care nu a fost tradusă în limba oficială a destinatarului normei fiscale

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.07 Scutiri
          4.10.02.01.07.05 Alte scutiri
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.04 Securitate juridică
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.10 Dispoziții fiscale
    4.10.02 Armonizarea legislațiilor fiscale
      4.10.02.01 Taxa pe valoare adăugată
        4.10.02.01.02 Erreur f_libelle_thesaurus
          4.10.02.01.02.03 Operațiuni taxabile
            4.10.02.01.02.03.03 Prestarea de servicii
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.03 Încredere legitimă
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.04 Securitate juridică
1 Ordinea juridică a Uniunii Europene
  1.01 Izvoare ale dreptului Uniunii
    1.01.02 Principii generale ale dreptului
      1.01.02.03 Încredere legitimă


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

Dispozitiv

  • Interpretare : Directiva 2006/112 -A273L1

Concluzii

Informaţii nedisponibile


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

  • 26/03/2014

Data concluziilor

Informaţii nedisponibile

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

09/07/2015


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 294 07.09.2015, p.7

Cerere: JO C 212 07.07.2014, p.13

Numele părților

Cabinet Medical Veterinar Dr. Tomoiagă Andrei

Comentarii din doctrină

Informaţii nedisponibileDate analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Tribunalul Maramureş - România

Materie

  • Fiscalitate
  • - Taxa pe valoare adăugată
  • Principiile, obiectivele și misiunile tratatelor

Dispoziții de drept național vizate

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, art. 141, art. 152 et art. 153 Codul fiscal, art. 1 Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Norme metodologice), pct. 24 Codul fiscal, pct. 24

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

  • Trimitere preliminară

Complet de judecată

septième chambre (Cour)

Judecător raportor

Bonichot

Avocat general

Wathelet

Limba/Limbile de procedură

  • română

Limba/Limbile concluziilor

    Informaţii nedisponibile