Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 4 octombrie 2018

IQ împotriva JP

Cerere de decizie preliminară formulată de Tribunalul Cluj

Trimitere preliminară – Cooperare judiciară în materie civilă – Competență în materia răspunderii părintești – Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 – Articolul 15 – Trimitere la o instanță mai bine plasată pentru a soluționa cauza – Domeniu de aplicare – Articolul 19 – Litispendență

Cauza C-478/17


Sus Documente ale cauzei
Document Data Numele părților Materie Curia EUR-Lex
Hotărâre (JO)
16/11/2018 IQ
Hotărâre
ECLI:EU:C:2018:812
04/10/2018 IQ
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Hotărâre (Sumar)
ECLI:EU:C:2018:812
04/10/2018 IQ
Concluzii
ECLI:EU:C:2018:552
10/07/2018 IQ
Text EUR-Lex Text EUR-Lex bilingv
Cerere (JO)
29/09/2017 IQ
Afișare documente pdf
Sus Analiza juridică a deciziei sau a cauzei

Repertoriul jurisprudenței

publicată în Repertoriul electronic (Repertoriul general)

Obiect

Informaţii nedisponibile

Plan de structurare sistematic

1.
4 Politica internă a Uniunii Europene
  4.06 Spaţiul de libertate, securitate și justiţie
    4.06.02 Cooperare judiciară în materie civilă
      4.06.02.10 Măsuri privind dreptul familiei
        4.06.02.10.01 Competența judiciară și executarea hotărârilor judecătorești - Materia matrimonială și materia răspunderii părintești


Citate din jurisprudență sau din legislație

Motive care citează

 • Regulamentul 2201/2003 : punct 27
 • Regulamentul 2201/2003 -A01P1 : punct 4
 • Regulamentul 2201/2003 -A02PT1 : punct 5
 • Regulamentul 2201/2003 -A03P1 : puncte 6, 28
 • Regulamentul 2201/2003 -A08 : puncte 7, 8, 28, 29, 31, 39, 40, 49
 • Regulamentul 2201/2003 -A08P1 : puncte 33, 38
 • Regulamentul 2201/2003 -A09 : punct 7
 • Regulamentul 2201/2003 -A10 : punct 7
 • Regulamentul 2201/2003 -A11 : punct 7
 • Regulamentul 2201/2003 -A12 : puncte 7, 29, 33, 38 - 40, 49
 • Regulamentul 2201/2003 -A12P1 : puncte 9, 28
 • Regulamentul 2201/2003 -A12P2 : puncte 9, 47
 • Regulamentul 2201/2003 -A13 : punct 7
 • Regulamentul 2201/2003 -A14 : punct 7
 • Regulamentul 2201/2003 -A15 : puncte 1, 7, 10, 22, 25, 26, 29 - 31, 40, 41, 43, 48, 49
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P1 : puncte 32, 33, 39
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3 : punct 38
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LA : punct 35
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LB : puncte 35, 37
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LC : punct 35
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LD : punct 35
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LE : punct 35
 • Regulamentul 2201/2003 -A19P2 : puncte 11, 44
 • Regulamentul 2201/2003 -A19P3 : punct 11
 • Regulamentul 2201/2003 -C12 : punct 3
 • Regulamentul 2201/2003 -C13 : puncte 3, 32, 41
 • Regulamentul 2201/2003 -CH2 : punct 42
 • Regulamentul 2201/2003 -CH3 : punct 42
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-294/15 -N33 : punct 42
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N29 : punct 31
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N47 : punct 32
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N50 : punct 34
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N51 : punct 35
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N52 : punct 38
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-478/17 : punct 29

Dispozitiv

Informaţii nedisponibile

Concluzii

 • Acord cu state care nu sunt membre ale UE sau cu organizaţii internaţionale - 22003A0221(01) : puncte 50, 52
 • Acord cu state care nu sunt membre ale UE sau cu organizaţii internaţionale - 22003A0221(01) -A08P2LD : punct 51
 • Regulamentul 2201/2003 : puncte 43, 66, 77, 86
 • Regulamentul 2201/2003 -A01 : puncte 3, 68
 • Regulamentul 2201/2003 -A02 : punct 4
 • Regulamentul 2201/2003 -A02PT1 : punct 68
 • Regulamentul 2201/2003 -A03 : punct 26
 • Regulamentul 2201/2003 -A03P1LAT3 : punct 44
 • Regulamentul 2201/2003 -A08 : puncte 28, 44, 46, 74
 • Regulamentul 2201/2003 -A08P1 : puncte 5, 26, 57, 58
 • Regulamentul 2201/2003 -A09 : puncte 28, 74
 • Regulamentul 2201/2003 -A10 : puncte 28, 74
 • Regulamentul 2201/2003 -A11 : puncte 28, 74
 • Regulamentul 2201/2003 -A12 : puncte 28, 74
 • Regulamentul 2201/2003 -A12P1 : puncte 6, 26, 31, 33, 44
 • Regulamentul 2201/2003 -A12P2 : puncte 6, 31, 33
 • Regulamentul 2201/2003 -A12P2LB : punct 45
 • Regulamentul 2201/2003 -A13 : puncte 28, 74
 • Regulamentul 2201/2003 -A14 : puncte 28, 74
 • Regulamentul 2201/2003 -A15 : puncte 1, 7, 20, 23, 24, 31, 33, 34, 36, 39, 42, 47 - 50, 52, 53, 58 - 60, 65, 67, 71, 73
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P1 : puncte 27 - 30, 32, 35, 38, 40, 41, 54, 55, 69, 70, 76, 80
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P2LC : punct 37
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3 : punct 35
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LA : punct 56
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LB : punct 56
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LC : punct 56
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LD : punct 56
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P3LE : punct 56
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P5 : puncte 80, 81, 87
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P5SNT1 : punct 76
 • Regulamentul 2201/2003 -A15P5SNT2 : punct 76
 • Regulamentul 2201/2003 -A19 : puncte 8, 37, 48
 • Regulamentul 2201/2003 -A21 : puncte 82, 85
 • Regulamentul 2201/2003 -A23 : punct 9
 • Regulamentul 2201/2003 -A23LA : punct 42
 • Regulamentul 2201/2003 -A23LE : punct 85
 • Regulamentul 2201/2003 -A24 : puncte 48, 74
 • Regulamentul 2201/2003 -C12 : puncte 2, 26
 • Regulamentul 2201/2003 -C13 : puncte 2, 54, 80
 • Regulamentul 2201/2003 -C21 : punct 2
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-281/02 -N38 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-281/02 -N41 : punct 50
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-256/09 -N73 : punct 74
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-256/09 -N74 : punct 74
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-436/13 -N41 : punct 46
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-428/15 : punct 42
 • Curtea de Justiţie - Concluziile C-499/15 -N51 : punct 44
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N30 : punct 28
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N41 : punct 67
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N45 : punct 26
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N46 : punct 26
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N47 : punct 54
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N50 : punct 55
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N51 : punct 56
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N56 : punct 31
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N57 : punct 31
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N58 : punct 31
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N59 : punct 31
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-428/15 -N61 : puncte 42, 69
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-455/15 : punct 42
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-499/15 -N50 : punct 74
 • Curtea de Justiţie - Hotărârea C-499/15 -N52 : punct 26


Data

Data depunerii cererii de sesizare a instanţei

 • 09/08/2017

Data concluziilor

 • 10/07/2018

Data ședinţei

Informaţii nedisponibile

Data pronunţării

04/10/2018


Trimiteri

Publicare în Jurnalul Oficial

Hotărâre: JO C 436 03.12.2018, p.14

Cerere: JO C 347 16.10.2017, p.17

Numele părților

IQ

Comentarii din doctrină

 1. Juliard, Sophie: L'inapplicabilité du mécanisme de renvoi de compétence prévu à l'article 15 du règlement Bruxelles IIbis, Revue des affaires européennes 2018 N°4 p.739-745 (FR)Date analitice procedurale

Originea întrebării preliminare

Tribunalul Cluj - România

Materie

 • Spațiul de libertate, securitate și justiție
 • - Cooperarea judiciară în materie civilă

Dispoziții de drept național vizate

Informaţii nedisponibile

Dispoziții de drept internațional vizate

Informaţii nedisponibile

Procedură și rezultat

 • Trimitere preliminară

Complet de judecată

cinquième chambre (Cour)

Judecător raportor

Borg Barthet

Avocat general

Wathelet

Limba/Limbile de procedură

 • română

Limba/Limbile concluziilor

 • franceză