Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-136/17

Допълнителни критерии за търсене
Резултат от търсенето: дела = 1 анализирани документи = 1
  • 1/1 C-136/17 - GC и др. (Déréférencement de données sensibles) [Висящо дело]
    • Главно производство