Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

 • Номер на дело = C-193/18

Допълнителни критерии за търсене
Резултат от търсенето: дела = 1 анализирани документи = 1
 • 1/1 C-193/18 - Google [Приключено дело]
  • Главно производство
   • Решение на Съда (четвърти състав) от 13 юни 2019 г.

    Google LLC срещу Bundesrepublik Deutschland

    Преюдициално запитване, отправено от Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

    Преюдициално запитване — Електронни съобщителни мрежи и услуги — Директива 2002/21/ЕО — Член 2, буква в) — Понятие „електронна съобщителна услуга“ — Пренасяне на сигнали — Услуга за електронна поща по интернет — Услуга Gmail

    Дело C-193/18    Сборник съдебна практика

    публикувано в Електронния сборник (Общ сборник)


    Подробно описание