Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

 • Номер на дело = C-527/18

Допълнителни критерии за търсене
Резултат от търсенето: дела = 1 анализирани документи = 1
 • 1/1 C-527/18 - Gesamtverband Autoteile-Handel [Приключено дело]
  • Главно производство
   • Решение на Съда (втори състав) от 19 септември 2019 г.

    Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. срещу KIA Motors Corporation

    Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof

    Преюдициално запитване — Сближаване на законодателствата — Моторни превозни средства — Регламент (ЕО) № 715/2007 — Член 6, параграф 1, първо изречение — Информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство — Задължения на производителя към независимите оператори — Неограничен и стандартизиран достъп до тази информация — Начин на предоставяне — Забрана за дискриминация

    Дело C-527/18    Сборник съдебна практика

    все още непубликувано (Общ сборник)


    Подробно описание