Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

  • Номер на дело = C-564/18

Допълнителни критерии за търсене
Резултат от търсенето: дела = 1 анализирани документи = 1
  • 1/1 C-564/18 - Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa) [Висящо дело]
    • Главно производство