Списък на резултатите

Визуализиране на избраните критерии:

 • Номер на дело = C-599/18P

Допълнителни критерии за търсене
Резултат от търсенето: дела = 1 анализирани документи = 1
 • 1/1 C-599/18 P - Silec Cable и General Cable/Комисия [Приключено дело]
  • Главно производство
   • Решение на Съда (седми състав) от 14 ноември 2019 г.

    Silec Cable и General Cable Corp. срещу Европейска комисия

    Дело C-599/18 P    Сборник съдебна практика

    все още непубликувано (Общ сборник - част „Информация относно непубликуваните решения“)    Подробно описание